Fare for storstreik i SAS i juli

SAS-pilotene leverer plassoppsigelse og varsler om streikefare.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Det opplyser Parat i en pressemelding torsdag ettermiddag.

- Pilotene møtes med krav på 30% nedgang på allerede konkurransedyktige vilkår, samtidig som at jobbene deres flyttes ut i bemanningsbyråer, heter det i pressemeldingen.

Meklere fra tre land blir nå kalt inn for å prøve å hjelpe partene med å finne en løsning. Hvis ingen avtale kan oppnås gjennom mekling, kan en streik bryte ut 29. juni.

SAS-ledelsen har brukt pandemien til å si opp nesten halvparten av pilotene i selskapet. Disse har alle fem års rett til å få jobben sin tilbake, før SAS kan ansette nye piloter. Til tross for store protester fra ansatte, har SAS-ledelsen opprettet to nye datterselskaper etter bemanningsbyrå-modellen, kalt Connect og Link. Disse selskapene er malt i SAS-farger og skal ta over fly og ruter som SAS opererte før pandemien.

76 års samlet flygererfaring på det krevende rutenettet i Skandinavia byttes nå ut med nyansatte fra hele verden på dårligere vilkår i disse bemanningsselskapene, mens 450 av de oppsagte SAS-piloter fortsatt er arbeidsledige.

Tariffavtalene mellom SPG og SAS gikk ut 31. mars, og tarifforhandlingene ble brutt 29. mars da SAS-ledelsens omfattende krav om 30% nedgang i vilkår ikke kunne aksepteres av SPG.

På siden av tarifforhandlingene har SPG hatt samtaler med SAS-ledelsen for å forsøke å finne en løsning. SPG har lagt frem tilbud på betydelige besparelser, men med et motkrav om at alle SAS-piloter skal omfattes av samme tariffavtale. SAS-ledelsen har avvist disse forslagene, og SPG ser ingen annen mulighet enn å varsle om plassoppsigelse og å søke en løsning gjennom mekling, heter det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS