Viderefører Statsforvalteren i Oslo og Viken

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Regjeringen viderefører dagens statsforvalterstruktur. Statsforvalteren i Oslo og Viken får nytt navn: Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Fra 1. januar 2024 gjenoppsto fylkene Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark. I lys av dette har regjeringen vurdert om statsforvalterne i de samme fylkene også skal deles, eller om de skal beholde dagens struktur. Statsforvalternes struktur har blitt evaluert av DFØ, og rapporten har senere vært på offentlig høring.

– Både evalueringen og høringsrunden viste at statsforvalterne har fått større og sterkere fagmiljøer og at de er styrket i sin rolle som rettssikkerhetsinstans, etter sammenslåingen. Dette har vi vektlagt tungt i beslutningen, sammen med kostnadene en deling ville gitt. Nå tar vi vare på gevinstene sammenslåingen har gitt, samtidig som vi iverksetter flere tiltak for å sikre statsforvalternes arbeid, og deres nærhet og tilgjengelighet overfor kommunene, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Statsforvalteren i Oslo og Viken får nytt navn

Statsforvalteren i Oslo og Viken blir videreført som i dag, men får nytt navn: Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

– Viken er ikke lenger et fylke eller et stedsnavn. Det som nå skal hete Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus har lang erfaring med å dekke flere fylker. Embetet har i dag sterke fagmiljøer i Moss, Drammen og Oslo, sier Tung.

Synlige og tilgjengelige for kommunene

Statsforvalterne har en viktig veiledningsrolle overfor kommunene. Derfor ønsker regjeringen at statsforvalterne skal bli mer synlige og tilgjengelige for kommunene, med faktisk tilstedeværelse særlig i plansaker. Regjeringen vil derfor komme tilbake med tiltak som kan sikre dette etter en nærmere utredning.

Faktaboks – videreføring og styrking av statsforvalterne

  • Regjeringen beholder dagens statsforvalterstruktur.
  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark videreføres.
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken endrer navn til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.
  • Regjeringen foreslår å styrke Statsforvalteren i Troms og Finnmark med 10 mill. kroner til deres arbeid med kommuneoppfølging og beredskap.
  • Hovedsetet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark blir flyttet til Skien, sammen med halvparten av de ansatte i embetet.
  • Regjeringen vil styrke statsforvalternes arbeid med akvakultur for å redusere saksbehandlingstiden på søknader om utslippstillatelser fra oppdrettsanlegg.
Powered by Labrador CMS