Annonsering

Annonsering og reklameproduksjon

Vi tilbyr effektiv bannerannonsering på DRM24.no til gunstige priser, uansett om formålet er langvarig profilering eller kampanjer.

Alle annonser hos oss vises på desktop, tablet samt mobilutgaven av www.DRM24.no.

Rekkevidde og synlighet

Drammen Live24 har et nedslagsfelt med omlag 200.000 innbyggere fordelt på kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker med omkringliggende områder.

Vi har lesere i alle aldre fordelt på begge kjønn. Som annonsør på DRM24.no vil du oppleve å få meget god eksponering takket være store annonseflater fordelt på færre plasser i et ryddig sideoppsett.

I tillegg garanterer vi at hver enkelt annonseplass aldri deles mellom mer enn syv annonsører over en gitt tidsperiode. «SOV» Share of voice er din kundeandel av totalt tilgjengelige antall visninger på en gitt annonseplass. En høy SOV betyr at du vises mye i forhold til dine konkurrenter, en lav SOV betyr det motsatte; dine konkurrenter synes mer enn deg.

Kort forklart: Hvis en kunde har bestilt to av 2 av 7 plasser har han en høyere synlighet enn en kunde som kjøper 1 av 7.

Annonseproduksjon

Vi er behjelpelig med annonseproduksjon eller tilpasning for de som ikke leverer ferdige annonseprodukter selv. Ta kontakt for informasjon og priser.

Content Marketing

Content marketing handler om å skape og distribuere interessant, verdifullt, relevant og nyttig innhold for leseren.

Vi hjelper deg med å produsere engasjerende innhold mot din bedrifts målgruppe, som igjen medfører at du tiltrekker deg nye potensielle kunder. Ta kontakt for referanser.

Film, foto og videoproduksjon

Video seiler opp som en av de mest effektive måtene å profilere seg på.

Vi kan hjelpe din bedrift med alt fra korte videosnutter for bruk på sosiale medier til større produksjoner.

Vi har også lisens for bruk av drone til kommersielle formål. Går du med en idé du ønsker å realisere? Ta kontakt for referanser.

Vi kan også tilby stillbilde-foto fra eventer eller ulike typer fotooppdrag til bruk kommersiell sammenheng.

Materiellfrister og levering

Korrekt laget materiell må leveres 3 virkedager før kampanjestart. Dette gjelder også materiell som skal byttes etter at kampanjen er i gang. Spesialkonsepter leveres 5 virkedager før kampanjestart (f.eks. «wallpaper»).

Ved for sen levering kan vi ikke garantere at annonsen kommer på i henhold til kjøreplan selv om vi prøver etter beste evne.

Betingelser

Rettelser, utsettelser og avbestilling må skje skriftlig og senest 4 virkedager før kampanjestart. Ved avbestilling eller endring senere enn 4 dager før kampanjestart, faktureres 50% av beløp som opprinnelig er avtalt.

DRM24.no har anledning til å si opp avtalen dersom materiell strider mot markedsføringsloven, eller ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.

Innholdet av avtalen mellom DRM24.no og kunde skal av partene behandles konfidensielt. Forpliktelsen gjelder også etter opphør av avtaleforholdet.

DRM24.no’s erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av avtaler er begrenset til avvikling av annonsering tilsvarende denne avtalens kontraktssum.

Priser og referanser

Ta kontakt med trond.borgen@drm24.no / tlf. 977 58 113.

Ferdige annonser sendes til: annonser@drm24.no.

Powered by Labrador CMS