KLIPPET SNORA: Fylkesordfører Tore Opdal Hansen.

Åpnet sykkelvei til 40 millioner

Øvre Storgate på Landfalløya har gått fra toveiskjørt til enveiskjørt som del av sykkelveisatsingen i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

LANDFALLØYA: Fredag 21. juni foretok fylkesordfører Tore Opdal Hansen den offisielle åpningen av Øvre Storgate. Gata har vært gjennom en oppgradering, der det særlig har vært viktig å legge til rette for gående og syklende.

– Tidligere var det stedvis smale fortau og generelt liten plass for gående og syklende, men slik er det ikke lenger, sa fylkesordføreren i sin tale til de rundt 100 personene som hadde møtt opp for å være med på markeringen.

Markeringen startet med sang av barnehagebarn fra Bacheparken barnehage. Øvre Storgate er en del av en regional sykkelrute, og en viktig sykkelrute inn mot Drammen sentrum. På hverdagene bruker ca. 500 syklister gata til og fra sentrum.

Et «rotete» trafikkbilde, med en smal gate med toveistrafikk og smale fortau, har gjort det krevende å ferdes trygt i gata. Med ferdigstillelsen av dette prosjektet får syklistene en sammenhengende sykkelvei.

I tillegg til å oppgradere veien, har Drammen kommune rehabilitert vannledningen som går to meter under veien.

Flere nevnte det tette og gode samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommune, blant annet leder av hovedutvalget for tekniske tjenester i Drammen kommune, Knut Gjerde.

– Både kommunen og fylkeskommunen skryter av samarbeidet i dette prosjektet. To fagmiljøer har jobbet godt sammen. Sånn skal det være, sa Gjerde, og la til at en viktig jobb ikke alltid er synlig. 

Enveiskjøring og sykkelfelt

Etter oppgraderingen blir gata enveiskjørt, og det er kun lov å kjøre i retning vestover, mot Landfalløya.

Øvre Storgate ble brukt som snarvei ved kø i Rosenkrantzgata, og enveiskjøring er blant annet innført for å begrense biltrafikken i den smale gata. Et viktig mål har vært å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende.

I tillegg til å gjøre gata enveiskjørt, er det laget et eget felt for syklistene. Dette feltet er skilt fra kjørebanen med rødt dekke og en rennebunn av brostein. Flere gamle busslommer, som har vært brukt som parkeringsplasser, er fjernet. Dette gjør strekninger mer oversiktlig. Der det har vært mulig, er også fortauet utvidet i bredden.

Benker, busker og trær skal gjøre det attraktivt for myke trafikanter å ferdes i gata.

Gjenbruk

Gjenbruk av stein har vært viktig i prosjektet - både for å få kortreist, miljøvennlig stein – men også for at de nye tiltakene skal passe inn med det eksisterende i gata. Prosjektet har derfor gjenbrukt gammel platekantstein og storgatestein fra gata.

Drammen kommune har et lager i nærheten av anleggsområdet, og var positive til at prosjektet ønsket å gjenbruke stein fra deres lager. Dermed er både brostein, granittheller, kantstein og vannrenner kortreist gjenbruk.

I og med at dette er et anlegg som alle drammensere kan nyte godt av, har prosjektet fått stein fra kommunen gratis.

Arbeidene startet opp februar i 2023, og har en prislapp på 40 millioner kroner. Prosjektet er delfinansiert med midler fra Buskerudbysamarbeidet.

Powered by Labrador CMS