Forlenger midlertidig bevæpning:
- Alvorlig trusselbilde

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Politidirektoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil 8 uker regnet fra og med 9. februar 2022.

Politiet har siden 25. juni 2022 vært midlertidig bevæpnet som følge av terrortrusselen i Norge og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

− Med bakgrunn i det gjeldende trusselbildet har vi med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil 8 uker, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for å vurdere terrortrusselen i Norge. PST vurderer fremdeles terrortrusselen i Norge som «moderat». Det betyr at PST vurderer det som mulig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

− Samlet sett er det fortsatt et alvorlig trusselbilde vi står overfor, og politiet vil fortsette å ha tett dialog med PST og andre relevante aktører for å fortløpende vurdere hvilke tiltak politiet bør iverksette for å kunne møte eventuelle endringer i trussebildet, avslutter Bjørnland.

Powered by Labrador CMS