DYRT: Boligkostnadene i Drammen og Lier har steget med over 25.000 kroner siste år.
DYRT: Boligkostnadene i Drammen og Lier har steget med over 25.000 kroner siste år.

Boligutgiftene til værs:
- Må bremse kostnadsveksten

Selv uten eiendomsskatt er Lier og Drammen de dyreste kommunene i Buskerud. Bokostnadene har steget med hele 19 prosent fra 2021 til 2022. Når ber organisasjonen Huseierne politikerne ta grep om kommunale avgifter.

Publisert Sist oppdatert

BUSKERUD: Det skiller 34.215 kroner i årlige boligkostnader mellom dyreste og billigste kommune i Buskerud, Lier og Nore og Uvdal. Ingen av dem har eiendomsskatt. Det viser ferske tall fra den årlige Bokostnadsindeksen fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

– Nå må kommunene passe på utgiftsnivået så ikke husholdningene får det enda verre, sier Knut Weltz fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Det er store forskjeller mellom kommunene i hva det koster å bo. I Buskerud er Lier den dyreste kommunen foran Hole og Hemsedal. Drammen kommer på fjerdeplass. Nore og Uvdal er den billigste kommunen i Buskerud å bo i.

Mye dyrere å bo

I Lier og Drammen har bokostnadene steget 19 prosent på et år. Det betyr at det i snitt er 26.400 kroner dyrere for innbyggerne i Lier å bo der.

Alle fire kommunene på toppen av listen i Buskerud har økninger på over 25.000 kroner årlig.

– Dette er svært høye tall. Husholdningenes økonomi er under sterk press på grunn av økte renter, strømpriser, økte kommunale avgifter, vedlikehold og generell prisoppgang. Vi frykter for husholdningenes økonomi i månedene og årene fremover, sier Knut Weltz, distriktsleder i Buskerud.

Huseiernes bokostnadsindeks inkluderer:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale gebyrer
  • Energikostnader
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Vedlikeholdskostnader

I Buskerud er det først og fremst økte renteutgifter og høye strømpriser som bidrar til de økte bokostnadene. Men også økte kommunale avgifter er med på å dra bokostnadene opp.

Ber politikerne bremse kostnadsveksten

Også neste år fortsetter bokostnadene å stige. I 2023 øker de med 16 prosent på landsbasis, ifølge prognosene i Huseiernes Bokostnadsindeks.

– Den norske boligmodellen hvor folk flest får mulighet til å eie sitt eget hjem bidrar til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Det vil true den norske boligmodellen dersom den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Knut Weltz. Han har en oppfordring til lokalpolitikere i Buskerud:

– Politikerne må sørge for å dempe kostnadsveksten for fortsatt å gjøre det mulig for husholdninger med ordinær økonomi å kjøpe, eie og ta vare på hjemmet sitt, sier Knut Weltz.

Han mener lokalpolitikerne blant annet må sørge for at det er effektivitet i kommunal drift, slik at de kommunale avgiftene ikke bidrar til ytterligere forverring av husholdningenes hverdag.

Ønsker avgiftsfritak

Dette er femte år på rad at Huseierne legger frem Bokostnadsindeksen som viser hvor mye det koster å eie og bo i sin egen bolig. Fra 2017 har bokostnadene økt sammenhengende.

– Når det blir så dyrt å eie og bo i sin egen bolig, er vi redde for at husholdningene ser seg nødt til å knipe inn på vedlikeholdet av boligene sine. Samtidig er det behov for energieffektiviseringstiltak for å spare strøm.

Distriktslederen mener det vil være lønnsomt for samfunnet å stimulere til energieffektivisering. Huseierne har foreslått at innkjøp av isolasjonsmateriale, vinduer og dører fritas for merverdiavgift i en tidsbegrenset periode.

Så mye koster det å bo i kommunene i Buskerud

Bokostnadene er beregnet for en vanlig enebolig på 120m2, og omfatter, eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader:


Slik fordeler de kommunale utgiftene seg i 2021-tall:

Kommune20212022Endring i %
Lier134.011159.64919
Hole132.901159.31720
Hemsedal132.905158.72419
Drammen132.057157.03719
Ringerike126.583147.58317
Flesberg126.320144.37514
Øvre Eiker122.569144.14318
Kongsberg121.639143.11718
Jevnaker123.110142.00015
Modum119.805139.13516
Sigdal120.155137.84515
Rollag118.240135.85615
Gol118.015134.48814
Krødsherad115.692131.62214
Hol113.844131.85016
Ål113.774130.09514
Nesbyen113.325128.92010
Flå115.907126.96410
Nore og Uvdal109.683125.43414

Kilde: Huseiernes bokostnadsindeks 2022. Tallene fra SSB, Finans Norge, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene utført av Samfunnsøkonomisk analyse for Huseierne.

Powered by Labrador CMS