Eivind Knudsen (Ap) sammen med virksomhetsleder Øyvind Schefte ved Psykisk Helse og rus.
Eivind Knudsen (Ap) sammen med virksomhetsleder Øyvind Schefte ved Psykisk Helse og rus.

Budsjettlekkasje: 2,6 millioner til lavterskel psykisk helsetilbud

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Regjeringa lanserte i våres en ny opptrappingsplan for psykisk helse, som spesielt fremhever satsning på lavterskel tilbud, og i dag kom gladmeldinga om at Drammen kommune får 2,6 millioner til å styrke dette arbeidet ytterligere.

Arbeiderpartiets 4. kandidat Eivind Knudsen var fredag på besøk hos Energihuset, Drammen Kommunes eget samlingssted for mange av de lavterskeltilbudene kommunen i dag har innenfor psykisk helse og Rus. Der møtte han virksomhetsleder Øyvind Schefte og ansatt Katrin. K Jensdottir.

Og med seg hadde han budsjettlekkasjen fra regjeringen på 2,6 millioner til lavterskel psykisk helse tilbud.

- Det er svært gledelig at det kommer mer penger til dette viktige arbeidet, et arbeid vi har prioritert i Drammen kommune etter kommunesammenslåingen, sier Knudsen.

- For oss på her på Energihuset vil ekstra midler gi oss muligheten til å ha flere grupper, flere aktiviteter og enda tettere oppfølging av de som trenger det i en tidlig fase, sier Schefte.

- I sommer har vi bla hatt aktiviteter 4 dager i uken for mange som ellers ikke ville hatt noe sosialt felleskap å gå til.I tillegg har vi resten av året et stort utvalg av aktiviteter for våre brukere, men det viktigste aktivitetene gjør er å sørge for at folk knytter bånd og fortsetter aktivitetene etter at våre grupper er over, sier Schefte.

Regjeringa har gjennom opptrappingsplanen varsla 3 milliarder til arbeid knytta opp mot psykisk helse de neste årene.

- Dette er en veldig god start som gjør at vi som kommune kan styrke det gode arbeidet vi gjør i dag, og legger til rette for at vi kan jobbe enda bedre og bredere i framtida, sier Knudsen.

Powered by Labrador CMS