MENINGER: Mathias B. Dannevig
INP Lier

Det energipolitiske vanstyret

Leserinnlegg fra Mathias B. Dannevig, leder i Industri og Næringspartiet for Lier.

MENINGER: I Klassekampen 31. august siteres Høyres Lene Westgaard Halle. Hun påpeker at Norge har vannkraft som gir kraftoverskudd i mange år fremover, skriver avisen.

Vi kan da ironisk konstatere at dette kraftoverskuddet fra Høyres representant nå overaskende må ha motbevist markedsmekanismen, ved at prisen 31.08 i Drammen når over kroner 1,70 pr KWH, pluss nettleie. Vi logger med Høyres kraftoverskudd godt over 2 kroner pr. kwh. sommerstid, og til vinteren blir det historisk ille om vi skal tro diverse kraftanalytikere og mengde vann i magasinene.

Dette er en historisk hendelse, og et resultat av Høyres vanstyre i kraftpolitikken. Her slår det ene tiltaket det andre ihjel, men søkes nå skjult så godt som mulig før valget.

Galehuset

I følge Bjørnar Moxnes i Rødt er norsk energipolitikk blitt et galehus. Nå trekkes bunnproppene ut av det norske kraftforsyningsnettet ved at nye kabler i mai ble åpnet til tysk industri, og engelske konsumenter får ny kabel i november. Samtidig sendes verdifull landstrøm til plattformer i nordsjøen og drenerer markedet for norske arbeidsplasser og husholdninger som henvises til absurde priser i kalde Norge.

Det legges spott til skade når norske forbrukere - på grunn av det kontinentale prissystem - her må betale kontinentale CO2-avgifter på strømregningen selv om den norske kraft de faktisk forbruker er den reneste i verden.

Lokale strømtyver

Vi ser også at lokale ordførere her og der, med nylig støtte fra Høyre sentralt, lar seg lure inn i prosjekter med luftslott for «2000 arbeidsplasser til batterifabrikker» og etableringsplaner for meningsløse «datasentre» (gjerne for «bit-coin-mining») .

Alle disse tiltak gir grunnlaget for lokale kraftunderskudd og distribusjonssammenbrudd i nettet. Vi har sett forvarsler om dette i form av at NVE selv ved Kjetil Lund tidligere har gått ut med artikkel i Aftenposten med advarsler om kommende kraftkrise hvis ikke politikere besinner seg med sine elleville prosjekter.

Men tvert imot er det planlegging på gang for utkoblinger i nettet som kan komme: Det er nettopp etablert nye forskrifter for hvordan nye tariffer nå skal åpne opp for at abonnenter kan frakobles nettet når vi etterhvert kan få tyske tilstander med lokale sammenbrudd i kraftleveransene.

Slik systemet nå fungerer er utenfor enhver politisk kontroll

Vanstyret

Hvor leder alle disse tiltakene fra Regjeringen Solbergs vanstyre hen?

SVAR: Vi har kun sett den spede begynnelse gjennom prisutviklingen denne høsten. Engelske analytikere har åpnet for at det i «vanskelige perioder» (vinter+vindstille) vil bli priser på 50-60 kr pr KWH i nettet slik systemet nå fungerer utenfor enhver politisk kontroll. Bekymringsløs energitilførsel vil fremover bli reservert for de velhavende få.

Og hva resulterer dette i ? Først og fremst at arbeidsplasser med strømbehov forsvinner og kanskje overflyttes til land uten slikt CO2-regime (les: Kina). Hydro har allerede varslet 2.000 arbeidsplasser nedlagt i smelteverksindustrien. Og våre fattige rammes ekstra hardt og skal fryse og betale sine siste kroner til kraftsbransjens profitører.

For i «Det grønne skiftet» er det penger å tjene , eksempelvis som for SMEDVIG-gruppen som etter etablering av data-anlegget «Green Mountain» i Rogaland fikk så gunstige kraftkontrakter at hele opplegget kunne selges med 7 milliarder i fortjeneste til Israelske interesser for kort tid siden. 10 ganger innsatsverdien, som både Dag & Tid og Finansavisen har skrevet mer detaljert om for de som er interessert.

Det vil være interessant på få svar på om slike salgbare kraftkontrakter også er tildelt den planlagte batterisatsningen på Sørlandet, forøvrig frontet av Bellona-Hauge. Blir det muligheter for fikse salgsgevinster her også, uten de annonserte arbeidsplasser, mon tro?Og, finnes det journalister noe sted som har evne til kritisk å se på dette,?

Når strømprisen nå rammer norske husholdninger og vår gjenværende industri oppnår også Høyre og AP mulighet for en politisk bonus: Vil vi få politisk press for MER VINDKRAFTSUTBYGGING?

Vi kan lett se for oss hvordan vindkraftslobbyen fremover vil koble de høye strømpriser mot det eksisterende folkeopprør mot vindmøllevandalismen som ødelegger norsk natur. Skal også vindkraftmotstand i tillegg til den klassiske « manglende nedbør » helt ufortjent gis skylden for strømkrisen?

Politiske alternativ?

«Det grønne skiftet» dreier seg om penger og minst om klima. Nå med norsk kraftproduksjon gitt bort til utlandet og utenfor folkevalgt kontroll.

Vil du dette skal fortsette er det bare å stemme Høyre, AP eller andre av Stortingspartiene. Ønsker du å få forandring må du velge et av de nye partier som nå etableres.

Mathias B Dannevig
Leder Lier INP, - kandidat til Stortingsvalget, Buskerud

LES OGSÅ: Velferdsstaten ofres for mer kinesisk industri

Powered by Labrador CMS