MENINGER: Sajid Mukhtar
1.kandidat for Partiet Sentrum

Det er på høy tid med leksefri i Drammen

MENINGER: En elev sin bakgrunn skal ikke avgjøre læringen, alle skal ha like muligheter om du bor på Konnerud eller på Fjell, om dine foreldre formuende eller taxisjåfør.

Dessverre er det slik at en formuende person kan kjøpe leksehjelp, mens en med svak økonomi stort sett ikke har mulighet til å være barn engang. Lekser hjemme bidrar til å forsterke sosiale forskjeller. Disse forskjellene starter allerede i barneskolen og akkumulerer til videregående. Dette kan være grunnen til at mange ressurssvake elever ikke fortsetter sin utdanning etter videregående. De havner ofte i lavinntektsjobber og blir ressurssvake foreldre. Dermed fortsetter den onde sirkelen til neste generasjon.

Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte ved Høgskolen i Østfold har forsket på lekser i skolen siden 2012. Hun viser til at lekser har liten eller ingen effekt på læring. Holte mener at hensikten med de tradisjonelle leksene er i utakt med dagens samfunn. Dette kan bidra til at elever opplever lekser som en byrde eller tvang, og de kan miste motivasjonen for læring.

Lekser hjemme bidrar til å forsterke sosiale forskjeller

Leksefri vil bidra til mindre stress hos elevene, dermed motivere til læringen i skolen. Leksefri vil bidra til en inkluderende skole og bidra til kampen mot utenforskap. Barn trenger også pause etter arbeid som vi voksne. Tenk om arbeidsgivere hadde begynt å gi hjemmearbeid. Hadde motivasjonen for arbeid vært høyere eller lavere?

Det er på tide at Drammen går nye veier for å minske forskjellene i befolkningen og tar opp kampen mot utenforskap. Vi må ta vare på våre barns psykiske helse og læring. Leksefri kan være ett steg i riktig retning for en inkluderende og rettferdig skole.

Jeg utfordrer andre politiske partier og organisasjoner til en viktig debatt om våre barn og deres fremtid. La oss jobbe sammen for å sikre en utdanning som gir like muligheter til alle elever, uavhengig av deres bakgrunn.

På vegne av Sajid Mukhtar, 1.kandidat for Partiet Sentrum, oppfordrer jeg alle til å støtte leksefri i Drammen.

Powered by Labrador CMS