SOLUMSTRAND: Her fra besøk av daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide, som var i Drammen for å høre mer om planene for nytt renseanlegg.

Drammen får millionstøtte til nitrogenrensing

Det nye regionale renseanlegget har fått 3,7 millioner kroner til å opprette et pilotanlegg for nitrogenrensning ved et av de eksisterende renseanleggene.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Sammen med forurensning fra landbruk og industri, er nitrogenutslipp fra renseanlegg en viktig årsak til at den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press.

For å snu den negative utviklingen gir Miljødirektoratet nå 20 prosjekter i Oslofjordens nedbørsfelt til sammen 32 millioner kroner i støtte for å komme i gang med nødvendig planlegging og oppgraderinger for å legge til rette for nitrogenrensning, hvorav et av dem er nytt renseanlegg i Nordbykollen, opplyser Drammen kommune.

Vil øke kompetansen

Drammen, Asker og Lier skal sammen bygge et nytt regionalt renseanlegg som vil erstatte fem eksisterende renseanlegg som alle mangler rensetrinn for nitrogenfjerning.

For å støtte opp om hvilken løsning for fjerning av nitrogen som bør velges, søkte prosjektorganisasjonen for nytt regionalt renseanlegg Miljødirektoratet om støtte til å sette opp et pilotanlegg ved et av de eksisterende renseanleggene.

– Pilotanlegget skal avdekke fordeler og ulemper med ulike løsninger. Denne kunnskapen blir viktig når vi skal velge prosessløsning for det nye regionale renseanlegget. Det gir oss også muligheter til å øke kommunenes kompetanse på drift av nitrogenrensing, sier prosjektleder for nytt regionalt renseanlegg Anne Sofie Nilsen.

Det er ennå ikke avklart hvilket av de fem eksisterende renseanleggene som skal være pilot, men planen er å ha alt klart til oppstart mot slutten av året.

Powered by Labrador CMS