Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik besøkte ordfører Knut Kvale og Skotselv i dag for å se på «Bibelskolen» hvor kommunen ønsker å etablere en ny barnehage 24. august. Nå har avgjørelsen allerede falt - få dager før valget.

Får ja til bruksendring til barnehage i Skotselv – fornuften har seiret

- Statsforvalteren er satt ettertrykkelig på plass, konstaterer en henrykt ordfører etter at det ble kjent at departementet har godkjent plasseringen av Solbakken Barnehage i Skotselv.

Publisert Sist oppdatert

ØVRE EIKER: Knut Kvale fikk en telefon fra kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik, sent torsdag ettermiddag mens han var på tur i utlandet. Den telefonen satte han stor pris på.

Da Eikernytt.no kontakten ham senere på kvelden var det en glad ordfører som nå endelig kan se slutten på irrgangen i byråkratiet og starte planleggingen av den nye barnehagen i Skotselv. For departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Gir dispensasjon

Kommunal- og distriksdepartementet gir dispensasjon fra kommuneplanen for bruksendring av eksisterende bygning til barnehage i Bingsveien 165 i Skotselv i Øvre Eiker kommune, heter det i en pressemelding som kom tirsdag ettermiddag.

– Departementet har lagt vekt på behovet for å finne ny plassering av barnehagen. Bruksendringen gjør at barnehagen raskt kan flyttes til bedre egnede lokaler, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (SP).

Departementet har stadfestet Øvre Eiker kommunes vedtak 23. mai 2023 om dispensasjon fra kommuneplanen for bruksendringen. Kommunen har som deler av sin begrunnelse for dispensasjonen vist til at det allerede for 23 år siden ble gitt dispensasjon fra arealformålet landbruks, natur- og friluftsområder (LNF) til undervisningsformål (bibelskole) for det aktuelle området, og at en bruksendring til barnehage må anses som en videreføring av dette.

Statsforvalteren i Oslo og Viken påklaget vedtaket, og klagesaken er nå avgjort av departementet. Sentralt for departementets vurdering av saken er å sikre barnas og lokalsamfunnets interesser. Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages videre.

Kan glede seg

Ifølge ordfører Knut Kvale kan innbyggerne i Skotselv nå glede seg til å ta i bruk den nye barnehagen en gang i løpet av høsten. Selv om det ble en rekordrask saksbehandling i departementet, har den byråkratiske prosessen forsinket klargjøringen av lokalene. Opprinnelig var det tenkt å være ferdige i løpet av september, men denne blir nå altså utsatt noe.

– Vi satser på å starte driften i løpet av høsten, sier en fornøyd ordfører som sier at fornuften har seiret over byråkratiet i denne saken.

Han er glad for at Statsforvalteren er satt ettertrykkelig på plass, som han uttrykker det.

Powered by Labrador CMS