SOMMERJOBB: Som arbeidstaker har du flere rettigheter som du bør kjenne til når du skal ut i arbeidslivet.

Fem råd til deg som skal ut i sommerjobb

Har du fått deg sommerjobb? Dette bør du huske på.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Sommeren er rett rundt hjørnet og snart starter flere ungdommer i sommerjobber rundt om i landet. En sommerjobb er en fin mulighet til å ta første steg ut i arbeidslivet, få arbeidserfaring og tjene egne penger.

For mange er det også et første møte med regler man ikke kjenner fra før av. Det er lett å tråkke feil, og noen er kanskje også redde for å spørre eller si ifra om ting som ikke er slik de bør være.

– Det er derfor viktig at ungdom setter seg inn i reglene både i arbeidslivet generelt, og i den virksomheten de har fått jobb hos, sier Vigleik M. Aas, seksjonsleder i Arbeidstilsynets svartjeneste.

Fem råd til ferske arbeidstakere

Arbeidstilsynet oppsummerer i fem råd noe av det viktigste en fersk arbeidstaker bør vite og gjøre:

  1. Alle skal ha en arbeidsavtale.Husk å gå grundig gjennom den, og spør arbeidsgiveren din om det er noe i avtalen du ikke forstår. Snakk med arbeidsgiveren og dine nye kolleger om hva som er forventningene til deg.
  2. Alle skal få vite når og hvor mye de skal jobbe.Jobber man overtid skal man få overtidstillegg. Er du under 18 har du ikke lov til å jobbe overtid.
  3. Alle skal ha skikkelig opplæring i arbeidet som skal utføres.Det handler om hvordan jobben skal gjøres, noe som er viktig for helsa og sikkerheten din, og for at du skal kunne gjøre en god jobb. Ikke vær redd for å si ifra dersom du fortsatt er usikker på noe.
  4. Alle skal vite hvem som er verneombud i virksomheten.Ta gjerne en prat med ham eller henne om hva som er verneombudets oppgaver.
  5. Alle skal ha minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time.Dersom du er under 18 år skal du ha pause i minst én halvtime, helst sammenhengende, om arbeidstiden er over fire og en halv time.

Hva skal stå i arbeidsavtalen?

Arbeidsavtalen eller arbeidskontrakten er det grunnleggende dokumentet i et arbeidsforhold. Alle skal ha en arbeidsavtale. I noen tilfeller ser vi derimot at avtalene kan være mangelfulle.

I arbeidsavtalen skal det blant annet stå noe om arbeidstid, avtalt lønn, størrelsen på overtidstillegg, oppsigelsestid og hvor lange pauser du skal ha. På Arbeidstilsynets nettsider kan du lese mer om hva en arbeidsavtale skal inneholde.

– Spør gjerne foreldre eller noen andre du kjenner som har litt erfaring fra arbeidslivet om å gå gjennom arbeidsavtalen sammen med deg. Du kan også ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon eller chat om du har spørsmål, råder Aas.

Nye krav til innhold i arbeidsavtalen fra 1. juli

Inngår du en arbeidsavtale fra 1. juli bør du kjenne til de nye reglene som trer i kraft i arbeidsmiljøloven.

– Endringene innebærer blant annet nye krav til innhold i arbeidsavtalen og når en arbeidsavtale skal være klar, opplyser Aas.

Fra 1. juli skal skriftlige arbeidsavtaler være på plass senest sju dager etter første arbeidsdag dersom arbeidsforholdet varer i mer enn én måned. Men dersom det er mulig å få avtalen klar tidligere, skal arbeidsgiver sørge for det.

Fra 1. juli er det krav om flere opplysninger i arbeidsavtalen enn tidligere. Kravet gjelder for arbeidsavtaler som inngås fra og med 1. juli 2024. Det er ikke krav om at avtaler som er inngått før den tid, skal oppdateres. Men hvis arbeidstaker ber om det, skal arbeidsgiver endre og supplere den eksisterende arbeidsavtalen i tråd med lovendringene. I så fall har arbeidsgiver to måneders frist til å endre avtalen.

Les mer om nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Kjenn dine rettigheter, og si ifra hvis noe ikke er greit

Mange skal ut i arbeidslivet for første gang, og i tillegg til å gjøre seg kjent med hvilke rettigheter de har som arbeidstakere er det viktig å ta ansvar for sin egen arbeidssituasjon og si fra til sjefen dersom noe er galt.

– Er du usikker på rettighetene dine, eller opplever noe som ikke er greit på arbeidsplassen, kan du også ta kontakt verneombud eller tillitsvalgt i din fagforening. For du er vel fagorganisert? sier Aas.

Powered by Labrador CMS