Kommunen ber turgåere være oppmerksomme i området de neste ukene.

Fjerner trær langs lysløypa i Underlia

I noen uker fremover vil det foregå skogsarbeid langs lysløypa og høyspentlinja i Underlia. Lysløypa vil derfor være delvis stengt mens arbeidene pågår.

UNDERLIA: Eventuelle sår etter hogstmaskinene på turveier og stier vil bli reparert når arbeidet er ferdig, opplyser Drammen kommune.

Det er flere årsaker til at det er nødvendig å utføre skogsarbeid langs den populære lysløypa.

– Det blåser ofte ned trær langs løypa. Trær som faller river med seg både lys og strømtilførsel som igjen fører til mye feil på strekningen. Vi ønsker også å fjerne trær som står i dryppsonen slik at det ikke danner seg is i langrennsløypene når snøen smelter fra trærne, sier rådgiver ved Anlegg, idrett og natur i kommunen, Ivar Gaaserud Pettersen.

Han leder prosjektet sammen med sammen med fagleder Torbjørn Bogen. De opplyser at store trær som er friske og står godt, vil bli stående.

Kommunen samarbeider med Glitre Nett og Viken skog og hogsten vil i hovedsak foregå i området fra Stiboltkrysset og ned til sykehuset.

Arbeidene settes i gang før skisesongen er helt over av hensyn til hekkesesongen for små fugler. Det er også en fordel å gjennomføre skogshogst med store maskiner mens det fortsatt er tele i bakken.

Ber turgåere være oppmerksomme

Skogsdrift med store skogsmaskiner representerer en risiko for turgåere og andre som ferdes i skogen. Lysløypa vil derfor til tider måtte stenges helt. Ivar Gaaserud Pettersen ber alle om å være oppmerksom og vise hensyn til driften.

– I perioden arbeidene pågår er det fint om de som benytter området helst velger andre stier og veier. Hvis vi må stenge stien helt vil dette bli varslet med skilting. Vi beklager de ulempene dette har for alle som vanligvis bruker løypa, avslutter Gaaserud Pettersen.

Nærmeste naboer er varslet

Området der arbeidene skal foregå grenser til mange private eiendommer. Alle grunneiere er derfor informert via SMS. Også frivillige organisasjoner med tilknytning til området er kontaktet. Målet er å få innspill til trær som bør bevares og trær som bør fjernes.

Powered by Labrador CMS