VIL GJØRE DET BEDRE: Flytoget mener de kan levere et bedre tilbud enn Vy på ordinær passasjertogtrafikk for over 30 millioner reisende, og vil kalle satsingen «Bytoget».
VIL GJØRE DET BEDRE: Flytoget mener de kan levere et bedre tilbud enn Vy på ordinær passasjertogtrafikk for over 30 millioner reisende, og vil kalle satsingen «Bytoget».

Flytoget klare for å ta over lokaltogtrafikken på Drammenbanen

Jernbanedirektoratet peker på Flytoget som foretrukket samarbeidspartner når de mandag startet forhandlingene om indrefileten av norsk jernbane på Østlandet.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: – Vår ambisjon er at Østlandet får et togtilbud som er bedre for kundene, rimeligere for staten og som er godt koordinert med annen kollektivtrafikk, sier jernbanedirektør Knut Sletta i en pressemelding.

De peker nå på Flytoget som foretrukket part når det innledes forhandlinger om regiontogstrekningene kalt Østlandet 2. Dette inkluderer blant annet regiontog og regiontogekspresstogene som frekventerer Skien-Eidsvoll, Drammen-Lillehammer, Kongsberg-Eidsvoll og Drammen-Dal på Drammenbanen og Sørlandsbanen.

Jernbanedirektoratet har tidligere valgt Vy som foretrukken forhandlingspart for lokaltog og flere regiontog på Østlandet i pakken kalt Østlandet 1.


- Vi har valgt å invitere Flytoget til forhandlinger om å kjøre de gjenstående regiontogrutene på Østlandet. Flytoget har historisk sett en svært høy og stabil kundetilfredshet og har lykkes godt med å utvikle løsninger som gir en enkel reisehverdag for passasjerene, sier Sletta.

ØSTLANDET 2: Strekningene merket i rødt er det Flytoget nå har fått tilbud om å ta over.
ØSTLANDET 2: Strekningene merket i rødt er det Flytoget nå har fått tilbud om å ta over.

- Vil se på flytogets ruter i en større sammenheng

Forhandlingene er første trinn i prosessen mot en direktetildeling av togrutene på Østlandet. Det er de to statlige togselskapene, Flytoget og Vygruppen, som er aktuelle for å kjøre strekningene.

- Vi tror det er positivt for utviklingen av togtilbudet at vi har to sterke statlige togselskaper i Norge. Dersom forhandlingene resulterer i at togtrafikken på Østlandet deles mellom Vy og Flytoget, forutsetter vi at selskapene samarbeider og finner felles løsninger til beste for kundene, sier Sletta.


Jernbanedirektoratet ser potensialet ved å se de ordinære regiontogene og flytogets ruter til og fra Gardermoen i en større sammenheng, for å utnytte kapasiteten enda bedre.


- Flytoget har en kontrakt som varer til 1. februar 2028. Ved å forhandle med Flytoget om flere regiontogstrekninger, kan vi se disse rutene i en større sammenheng og åpne for bedre utnyttelse av kapasiteten på sporene allerede fra 2023. Det vil kunne gi kundene et enda bedre tilbud, sier Sletta.

Flytoget sier ja takk - Vy misfornøyd

Fra å kun kjøre strekningen fram og tilbake mellom Drammen og Gardermonen innebære en voldsom oppskalering av tilbudet for Flytoget, noe de nå har startet planleggingen for.

For å unngå navneforvirring vil de kalle de kalle lokaltogtrafikken for «Bytoget».


– Vi i Flytoget er veldig glade for at vi nå får sette oss ned med Jernbanedirektoratet for å utvikle et bedre tilbud for de reisende med regiontog på Østlandet. Dette er noe vi virkelig ser fram til å ta fatt på, sier administrerende direktør i Flytoget, Philipp Engedal til NRK.

Han mener fordelen med å se strekningene i sammenheng med Flytoget-strekningen, er at man kan få en bedre utnyttelse av kapasiteten i en ganske anstrengt infrastruktur på vestsiden av Oslo og gjennom Oslotunnelen.

- Ser vi dette i sammenheng, kan vi få mer tog for pengene, sier Engedal til NRK.

Vy derimot, mener en oppdeling med flere aktørerer vil gi et dårligere og dyrere tilbud fordi man mister stordriftsfordeler.

- Det vil gjøre det mye dyrere for staten, og mer komplisert å få det til å fungere. Det vil også gå ut over kundene når vi ikke får brukt tog og ansatte på tvers av linjer, sier Vys konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Marius Holm, til NRK.

To tildelinger på Østlandet

I slutten av mars i år fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å inngå direktetildelte trafikkavtaler med enten Vygruppen eller Flytoget om togtilbudet på Østlandet, fordelt på to avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2.

Et premiss var at prosessen skal sikre likebehandling av de to statlige selskapene.

- Vi starter forhandlingsprosessen nå, deretter vil Flytoget levere et tilbud til oss som vi vil forhandle videre på. Ambisjonen er å få et attraktivt togtilbud med blant annet høy kundetilfredshet, god koordinering med øvrig kollektivtrafikk og ikke minst gode rutiner for håndtering av forsinkelser og innstillinger, sier Sletta.

Jernbaneverket og Flytoget har frist til første kvartal neste år med å bli enige om en avtale.

Dette er områdene for direktetildeling av togtilbud på Østlandet:

Østlandet 1

 • Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm
 • Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski
 • Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren
 • Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss
 • Regiontog (R-tog) Oslo S– Mysen/Rakkestad
 • Regiontog (R-tog) Oslo S - Ski
 • Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden
 • Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik

Østlandet 2

 • Regionekspresstog (RE-tog) Skien-Eidsvoll
 • Regionekspresstog (RE-tog) Drammen-Lillehammer
 • Regiontog (R-tog) Kongsberg-Eidsvoll
 • Regiontog (R-tog) Drammen-Dal
 • Regiontog (R-tog) Asker-Kongsvinger
 • Regiontog (R-tog) Notodden-Porsgrunn (Bratsbergbanen)
 • Avtalen vil kunne inkludere tilbringertjenesten som i dag trafikkeres av Flytoget, senest fra 2028.
Powered by Labrador CMS