Frister studenter med gulrot om de flytter til kommunen

7.000 kroner rett i lomma. Det er hva kommunen nå forsøker å lokke fulltidsstudenter med for å bli drammensere.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN:  Fulltidsstudenter ved USN campus Drammen kan få 7.000 kroner av kommunen dersom de melder flytting til Drammen. Det vedtok kommunestyret som en incentivordning før ferien.

- Drammen kommune ønsker at studenter melder flytting til kommunen. Målet med ordningen er å øke attraktiviteten til Drammen som universitetsby og øke innbyggertallet, uttaler kommunen.

De kaller de 7.000 kronene i flyttepremie for «engangs bostedsregistreringstilskudd».

For å kvalifisere må du være fulltidsstudent ved Universitetet i Sørøst-Norge campus Drammen, ha fullført minst ett studieår og kunne dokumentere flyttemelding fra Skatteetaten datert 2023 med bostedsadresse i Drammen kommune.

Ordningen utarbeidet i samarbeid med studentrådet i Drammen kommune, og iverksettes som et toårig pilotprosjekt med oppstart studieåret 2023/2024.

- Etter to år skal tiltaket evalueres og evalueringen legges frem som politisk sak for vurdering om videreføring, opplyser kommunen.

Søknadsperioden åpner fra midten av august hvert år, og søkad kan leveres ved personlig oppmøte på rådhuset. Kommunen må motta søknad innen 15. oktober.

Powered by Labrador CMS