Her fra storflommen i august 2023.

Gjør tiltak grunnet flomfare

Det er allerede flomvannføring i Drammenselva som følge av mildvær og kraftig snøsmelting. Nå opplyser Å Energi at de er forberedt og gjør tiltak i tilfelle større flom.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN:Selskapet har allerede satt i gang forhåndstapping i Drammensvassdraget for å gi plass til økte vannmengder og er forberedt på å sette i verk tiltak i flere vassdrag, opplyser de i en pressemelding fredag.

- Snøsmeltingen er nå i stor grad over i lavlandet, men det er fortsatt ganske store snømengder i fjellet. Dersom det fremover blir høye temperaturer med mye snøsmelting, og i tillegg mye regn, vil det kunne oppstå vårflom i vassdragene, sier Karl Espen Mølmen, beredskapsleder i Å Energi Vannkraft.

Selskapet følger situasjonen nøye og har tett kontakt med relevante myndigheter, som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og andre regulanter i vassdragene.

- Vi vurderer fortløpende situasjonen og er forberedt på å sette i verk de tiltakene vi kan for å redusere konsekvensene av en eventuelt høy vannføring, sier Mølmen .

Et eksempel på et forberedende tiltak er å forhåndstappe deler av vassdragene slik at det er plass til smeltevannet som kommer. For å unngå at alt vannet kommer på samme sted samtidig, kan vann også holdes igjen i enkelte magasiner mens flommen slippes forbi i andre deler av vassdraget.

I Drammensvassdraget er det allerede satt i gang forhåndstapping som følge av mye snø i fjellet.

Powered by Labrador CMS