Ordfører Adrian Tollefsen var snorklipper i dag og berømmet lokallaget for å ha fått i stand et nytt samlingspunkt i Hokksund sentrum.

Håper på flere frivillige med nytt kontor- og møtelokale

Øvre Eiker Røde Kors håper på enda flere frivillige etter at de i helga åpnet sitt nye lokale i Hokksund sentrum.

Publisert Sist oppdatert

ØVRE EIKER: Det har lenge vært et ønske om et bedre møtelokale til mannskapene og ikke minst besøkende til Røde Kors i Øvre Eiker. Røde Kors Huset i Vestfossen – er til tross for noen oppgraderinger i det siste – ganske lite og bærer preg av å ha sett bedre dager.

Men fredag var det markering av en stor begivenhet, som mange i Røde Kors håper vil få en stor betydning for arbeidet til lokallaget i Øvre Eiker. Og det er omsorgsdelen av Røde Kors sin virksomhet som kommer til å bruke lokalene mest, skriver Eikernytt.no.

Det er her i andre etasje på Stasjonsgata 34 at de nye lokalene til Røde Kors ligger. Her er alle velkomne oppom for en prat og kanskje melde seg som frivillig.

Ca. 60 prosent av Røde Kors sin virksomhet dreier seg om å ta vare på andre mennesker, enten det er i form av besøkstjeneste eller hjelp til flyktninger og andre. Det vi imidlertid hører mest om er redningsaksjoner i påske og ellers i året selv om nettopp omsorg for andre mennesker i det daglige utgjør en større del av virksomheten.

– Røde Kors har vært en uvurderlig støttespiller for Øvre Eiker kommune og med dette lokalet midt i sentrum vil organisasjonen kunne fortsette sitt viktige arbeid med bedre fasiliteter og ressurser, sa ordfører Adrian Tollefsen etter at han hadde klippet snora inn til de nye lokalene.

– Røde Kors er ikke bare frivillige for og i egen organisasjon. Arbeidet er livreddende enten det er i søk og redning, i samtale med mennesker som har opplevd livets største krise eller når dere trøster mennesker som er helt nye eller er helt alene her i livet, sa Tollefsen.

Han benyttet anledningen til å takke alle som hadde vært med på å gjøre dette mulig da det er lagt ned en stor dugnadsinnsats fra korpsets medlemmer.

Et sted å være

Jon Peter Wium fra Røde Kors sitt distriktskontor understreket i sin tale viktigheten av å ha et slikt lokale.

– Dette er organisasjonsutvikling og bedre tilrettelegging for frivilligheten ved at vi nå får et fint sted å være. Det gjelder spesielt omsorgsdelen av det vi driver med. Folk kan følge med på Facebook-sidene våre og se alt det arbeidet som blir utført av dette lokallaget, sa han.

Også han takket de ildsjelene som hadde gjort dette mulig. Det samme gjorde Marit Bergland som er en av flere frivillige i korpset. Hun berømmet sine kollegaer for å stå bak en kjempeinnsats med å skaffe møbler, henting og bæring i tillegg til alt annet praktisk som måtte gjøres med lokalet. I tillegg berømmet hun kommunen for å ha donert møbler til lokalet etter ha delt ut blomster og noe flaskegodt til de to ivrigste.

Her kunne ordføreren tilføye at en av sofaene som nå skal brukes til samtaler og konsultasjoner, kommer fra selve ordførerkontoret. Det samme gjelder et av møtebordene.

Røde Kors Hjelpekorps vil fortsatt ha sitt hovedvirke i huset i Vestfossen, men vil kjøre kurs og møter i de nye lokalene.

Powered by Labrador CMS