Har beregnet prislappen for fylkesoppløsning: 385 millioner

85 prosent av kostnadene er knyttet til tilpasning av IKT-systemer. Nå håper fylket at staten tar sammenslåingskostnadene.

Publisert Sist oppdatert

VIKEN: Fylkesrådet har nå lagt frem et forslag til såkalt prosjektbudsjett for etablering av tre nye fylkeskommuner og oppdeling av Viken fylkeskommune, som vedtatt tidligere i år.

Budsjettet er på 385 millioner kroner. Fylkesrådet har sendt søknad om kompensasjon for 377 millioner av totalen.

– Vi har lagt fram et svært nøkternt budsjett for deling av Viken, i tråd med føringene fra departementet. Vi ber regjeringen kun dekke de direkte delingskostnadene. Dette er det viktig at vi får kompensert, for å kunne opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne våre, uttaler Edvin Søvik, fylkesråd for finans og administrasjon (Ap) i en pressemelding.

Mesteparten til IKT

VIKEN: Kommunene blir inndelt i gamle Buskerud, Akershus og Østfold.

Om lag 85 prosent av kostnadene til deling (329 millioner kroner) er knyttet til nødvendige tilpasninger i IKT-systemer. Kostnadsanslagene for dette har økt noe, sammenlignet med den administrative utredningen fra desember 2021.

– Dette skyldes at vi nå har gjort en grundigere gjennomgang av nødvendige aktiviteter og planer. I tillegg har det vært en betydelig pris- og kostnadsvekst på digitaliseringsområdet, sier Søvik.

Fylkesråden understreker at den billigste IKT-løsningen er lagt til grunn.

– Fylkestinget har allerede vedtatt at det skal etableres et forpliktende samarbeid om IKT-løsninger og digitale tjenester for fremtidige Akershus, Buskerud og Østfold. Dagens IKT-løsninger skal gjenbrukes og videreføres, og de tre nye fylkene skal få en felles plattform. Dette er både den rimeligste og beste løsningen, sier han.

Søker ikke kompensasjon for omprofilering

Av prosjektbudsjettet på 385 millioner, er det 8 millioner fylkesrådet ikke foreslår å søke kompensert. Dette skyldes at Kommunal- og distriktsdepartementet, i et brev til Viken fylkeskommune, skriver at det ikke vil være aktuelt å dekke kostnader «der tiltak kan utsettes til naturlig rullering, som omprofilering av kjøretøy.»

– Vi tar signalene fra departementet på alvor. Derfor velger vi å ikke søke støtte til omprofilering av kjøretøy. Det resterende prosjektbudsjettet er imidlertid svært nøkternt. Vi forventer derfor å få dette kompensert, for å sikre en rettferdig og kontrollert oppdeling av Viken, avslutter han.

Powered by Labrador CMS