HOKKSUND VEST: Området vil kunne romme opp mot 900 boliger fordelt på blokker, rekkehus og klynger med boliger. Men det vil ta mange år før dette området er ferdig utbygd.

Har planlagt ny bydel siden 2011 – nå skjer det endelig noe

Av ulike årsaker er det ikke blitt annet enn løse planer og tanker for den nye bydelen vest for jernbanen i Hokksund. Men nå ligger det tre mulighetsstudier på bordet - og 8. april er det invitert til folkemøte om saken.

Publisert Sist oppdatert

ØVRE EIKER: Hokksund Vest Utvikling AS, som eies av Eiker Eiendomsutvikling AS og Bane Nor Eiendom AS har i løpet av vinteren gjennomført en mulighetsstudie for boligutvikling i Hokksund Vest, skriver Eikernytt.no.

Add arkitekter, DRMA og Sweco Architects har laget hvert sitt forslag til hvordan området kan utvikles. Mulighetsstudiet er utarbeidet i samarbeid med Øvre Eiker kommune og forslagene ble presentert for Formannskapet i deres møte 13. mars.

De tre forslagene til utviklingen av området vil bli presentert på åpent medvirkningsmøte i kommunestyresalen på rådhuset i Hokksund mandag 8. april. Det vil bli anledning til å gi uttrykk for synspunkter til forslagene og til å stille spørsmål til arrangøren av mulighetsstudiet; Hokksund Vest Utvikling AS. Også representanter fra Øvre Eiker kommune vil være til stede.

Perspektiv på 10-15 år

Det har skjedd mye med strukturen til Eiker Eiendomsutvikling etter at de startet med planlegging og idéskisser til den nye bydelen tilbake i 2011. Men i fjor høst tok daglig leder Trond Lindborg opp saken på nytt med Bane Nor som eier store deler av området hvor blant annet bussgarasjen holder til sammen med jernbaneverkstedet.

For at den nye bydelen skal bli en realitet vil begge deler måtte flytte på seg – men det er på sikt. Og da snakker vi om 10 til 15 år som dette prosjektet vil ta å bygge.

Skissene som de tre arkitektfirmaene har laget, er stilt ut i rådhuset. Men ved å gå inn på kommunens nettsider HER så finner du lenker til de digitale versjonene.

Trond Lindborg understreker at dette er mulighetsstudier og de vil etter folkemøtet ta med seg innspill og ideer som kommer inn i selve planprosessen.

– Vi ønsker så mange innspill som mulig og alle er velkomne til møtet i rådhuset. Vi skal sammen med Bane Nor bygge en helt ny bydel, men den skal ikke konkurrere med Hokksund sentrum slik det er i dag. Vi snakker derfor om boligbygging – ikke næringsbygg eller kombinasjoner slik det var i de første planene for dette området, sier Lindborg.

Trond Lindborg i Eiker Eiendomsutvikling med skissene som danner grunn laget for den nye bydelen – Hokksund Vest.

700 til 950 boliger

Hokksund Vest er et stort område på hele 85 mål. Det er nesten like stort som Hokksund sentrum er i dag.

– Vi har forberedt oss på dette i flere år og har varslet beboerne langs Vestre Brugate om at vi ønsker å kjøpe dem ut for å kunne bygge denne nye bydelen, sier Lindborg.

Det samme gjelder bussterminalen og jernbaneverkstedet, men dette er mange år fram i tid. VY-buss har avtale til 2031, men den leieavtalen vil ikke bli fornyet om alt går etter planen.

Variert bebyggelse

Ifølge Trond Lindborg gir mulighetsstudiene et godt inntrykk av området slik det kan bli med en variert bebyggelse med blokker, rekkehus og hus i klynger. Noe eneboligfelt blir det altså ikke.

– Vi ønsker å gi et tilbud til et variert publikum, fra små og forholdsvis rimelige boliger til de større. Dette blir jo som indrefileten med kort avstand til buss og jernbane, samt gangavstand til sentrum og de tilbudene som ligger her, sier Lindborg.

Han ser for seg at de starter byggingen langs Kirkeveien og jobber seg videre mot Haugveien, men understreker at byggestart trolig ikke vil skje før i 2027. Hvor mye og hvor raskt det skal bygges avhenger helt av markedet for boliger, men ifølge Lindborg er det lite som tyder på at interessen for å bosette seg i Hokksund vil endre seg radikalt de nærmeste årene.

Powered by Labrador CMS