Ikke fiks det som funker

MENINGER: Regjeringen og venstresidens avvikling av fritt behandlingsvalg i omsorgen fører nå til at Modum Bad må kutte i 3000 liggedøgn i 2023.

Modum Bad er et spesialisert behandlingstilbud for mennesker med psykiske lidelser som ikke finnes andre steder. Mental Helse er bekymret over at flere mennesker i krisesituasjoner kan havne i køer i helse-Norge som allerede er lange.

Flere som har fått behandling på Modum sier at deres opphold over en lengre periode var avgjørende for at de ble friske. De er bekymret for at dette spesialiserte tilbudet forsvinner.

Venstresidens tro på offentlig styring er sterk. MDG er også tilhenger av en sterk velferdsstat og at det offentlige må ta et hovedansvar for tjeneste som leveres. Vi mener likevel det også må være rom for at ideelle og private aktører kan bidra som et supplement, og at de ikke bør ekskluderes slik regjeringen legger opp til. Når disse partiene avvikler fritt behandlingsvalg og innføre statlig monopol på omsorg, ser vi hvilken konsekvens deres prinsipprytteri får for brukerne.

Mange av de som mottar stønader fra NAV av ulike årsaker inkludert psykisk sykdom, og som faller utenfor arbeidslivet eller i fattigdom, og som Rødt og SV sier de vil hjelpe, trenger slike behandlingstilbud som Modum Bad tilbyr. Da er det paradoksalt at disse partiene vil frata de dette.

Helseminister Kjerkol har ingen plan for hvordan denne omdisponeringen skal foregå inn i det offentlige. Avvikling av fritt behandlingsvalg må skje trinnvis, og alle private muligheter kan ikke avvikles. Å legge ned et slikt tilbud, uten gode alternativer eller løsninger, er ingen god idè. Sykehusene får heller ikke tilført nok midler, og selv offentlige behandlingssteder blir lagt ned.

Modum Bad er en institusjon som i en årrekke har vist fantastiske resultater, og har et særs godt rennomé. Om man tok situasjonen innen feltet psykisk helse seriøst, ville denne typen tilbud blitt styrket, ikke redusert. Her kommer virkelig noen av skillene på SV og MDG godt frem.

Mens konsekvensen av SV og Rødt sin politikk rammer noe av det ypperste av norsk psykiatri har å by på, er MDG opptatt av at private behandlingstilbud kan være gode supplement til det offentlige. Her må helseministeren finne en løsning for Modum Bad. Hvis ikke risikerer mange å stå uten et behandlingstilbud. Snakk om å helle barnet ut med badevannet.


Av
Bård Sødal Grasbekk 1. kandidat Buskerud MDG
Lars Viko Gaupset 3. kandidat Buskerud MDG

Powered by Labrador CMS