TOM FLAGGSTANG: Her skal pride-flagget ha blitt skjendet: Trampet, spyttet på og forsøkt revet i stykker i skolegården på Fjell. Bildet er tatt torsdag formiddag. Fredag var det fortsatt ingen flagging.

Ingen pride-flagg på Fjell: - Revet ned av muslimske elever som ropte «haram!»

Flagget ble forsøkt heist gjentatte ganger på Fjell skole under Pride-markeringen onsdag. Nå kan det ikke lenger brukes grunnet ødelagt flaggstang. På forhånd hadde FAU advart mot gjennomføring.

Publisert Sist oppdatert

FJELL: Torsdag fikk det mye oppmerksomhet at et Pride-arrangement i regi av Røde Kors i Bergen ble avlyst som følge av trusler. Men heller ikke i Drammen har de planlagte markeringene i skolen gått for seg uten uønskede hendelser.

Onsdag var det felles pride-markeringer med flagging i drammensskolen. På Fjell skole var prideflagget heist til topps på flaggstangen midt i skolegården da elevene ankom skolen til første time.

Det skal imidlertid ikke ha tatt mange minuttene før flagget ble revet ned av elever, forteller øyenvitner. Ansatte på stedet skal da ha fått avverget at flagget ble regelrett revet i stykker. Skolen skal ha forsøkt å heise flagget igjen på nytt senere på formiddagen - med samme resultat. Flagget ble revet ned igjen etter kort tid, og skal da ha havnet oppe på taket av skolen i vindværet, med snorene hengene etter.

Noe senere ble det gjort et tredje forsøk, denne gangen med en ansatt som passet på.

Da vedkommende gikk inn igjen, skal flagget ha blitt dratt ned, tråkket på og spyttet på av elever som egentlig hadde undervisning, får DRM24 opplyst.

Etter dette skal flagget ikke ha blitt forsøkt heist på nytt. Angivelig fordi snora og trinsen på flaggstangen har røket.

- De hang i tauene, sier et øyenvitne til DRM24 om de som stod bak ugjerningen.

«Haram»

De elevene som har stått for den uønskede adferden skal være muslimske elever på skolen i de øverste klassetrinnene.

Mens hendelsene pågikk skal det fra elevene ha blitt ropt at pride-flaggingen er «haram» - som betyr forbudt. Respekt for ulike legninger er en av mange verdier som forbindes med pride, og homofili er etter islamsk tro ikke tillatt.

Etter hva DRM24 erfarer skal også muslimske elever onsdag ha blitt holdt hjemme fra skolen på grunn av pridemarkeringen. Offisielt på grunn av sykdom. Men i én enkelt klasse skal så mange som syv muslimske elever ha vært fraværende denne dagen.

- Det virker jo ikke helt tilfeldig, sier en kilde til DRM24.

Ledelsen avviser uønsket adferd

DRM24 har fått bekreftet sammenfallende opplysninger om hendelsene i skolegården fra både uavhengige kilder med kjennskap til saken, øyenvitner og andre. Det skal etter det DRM24 kjenner til også ha vært både ansatte og elever som har observert flere av hendelsene mens dette pågikk.

De vitnene og personene som kjenner saken ønsker imidlertid ikke å stå frem med navn eller kommentere det som skjedde av frykt for konsekvenser som følge av sakens følsomhet.

Konstituert rektor på skolen, Tonje Gaukstad Baardsen, avviser alle påstander om uønskede hendelser knyttet til Pride-markeringen og flaggheising da DRM24 kom på uanmeldt besøk til skolen torsdag formiddag.

- Snoren røk, og da måtte vi ta det ned (flagget, red. anm). Så har vi bestilt lift som kommer og tar ned snora så vi kan henge det opp igjen, forteller Gaukstad Baardsen til DRM24 på spørsmål om hvorfor det ikke flagges på skolen.

Vil ikke si hvorfor snora røk

- Så dette dreier seg om et praktisk spørsmål?

- Ja.

- Vi har flere kilder på at muslimske elever har dratt ned flagget, tråkket på det og forsøkt å rive det i stykker?

- Det stemmer ikke.

- Det er ikke riktig?

- Det er ikke riktig.

- Det har ikke vært noen uønskede hendelser knyttet til elever i forbindelse med pride-flaggingen?

- Nei.

- Så det er fri fantasi dette her da?

- Det vet jeg ikke, du får høre med kildene dine hva som har skjedd.

- Vet ikke du som ansvarlig på skolen hva som har skjedd eller ikke skjedd?

- Snora har røket.

- Men hva er årsaken til at snora røk? Noe må jo ha skjedd?

- Det kan jeg ikke uttale meg om.

- Men hvis snora røk, har det vært i forbindelse med en hendelse hvor elever er involvert?

- Dette er det jeg kan si. Snora røk.

- Kan du svare ja eller nei på om det har vært i forbindelse med elever som har forsøkt å rive ned flagget?

- Jeg kan ikke snakke mer med deg. Jeg er nødt for å gå i et møte, sier Gaukstad Baardsen før hun forlot DRM24 i et møterom på skolen.

Ifølge Baardsen er det ingen andre på skolen som kjenner saken bedre og kan uttale seg til avisa. Hun avviser også senere overfor DRM24 at muslimske elever er holdt hjemme i forbindelse med markeringen.

- Vi hadde ikke noe høyere fravær enn normalt denne dagen, og vi har ikke fått søknader om fritak, sier Baardsen.

Baardsen uttaler senere i en epost til DRM24 at hun ønsker å komme med følgende presisering:

«Vi har fra tid til annen også tidligere hatt problemer knyttet til at elever løsner snora til flaggstanga. Dette har skjedd uavhengig av hva som har hengt eller ikke hengt i den. Dette skjedde igjen på onsdag, men kan ikke ses i sammenheng med pridemarkeringen på skolen».

Advarte mot gjennomføring

Informasjon om det som skjedde i skolegården på Fjell har også spredd seg blant foreldre med barn på skolen.

Leder i FAU på Fjell skole, Jorunn Lyng Haugseth, uttaler til DRM24 at hun kjenner til rykter om hendelsene i foreldremiljøet, men at hun ikke ønsker å kommentere det ytterligere.

Hun forteller imidlertid at FAU på Fjell er blant flere skoler i Drammen som har vært i dialog med kommunen om gjennomføringen av Pride-markeringen fordi det er et «betent tema».

- Det har blitt advart mot å gjennomføre det på denne måten fordi Pride er vanskelig for enkelte. Det gjelder ikke bare muslimer men også kristne og andre trosretninger, sier Haugseth.

Ifølge FAU-lederen har det blant annet med tilknytningen til organisasjonen Fri å gjøre.

- Vi foreslo blant annet å endre navnet fra Pride til noe annet, men vi ble ikke hørt, sier Haugseth.

Konstituert rektor Baardsen ønsker ikke å kommentere hvorvidt man deler FAU's synspunkt på behov for endringer i pride-markeringen, men forteller at de i motsetning til mange andre skoler, valgte å gjennomføre en innendørs markering i klasserommene istedenfor et felles utendørs arrangement.

- Vi tenkte at det var fint å gjøre det sånn, og hadde fokus på dembra (prosjekt knyttet til mangfold og inkludering), og flagging, men ingen felles markering.

- Gikk alt etter planen?

- Flagget falt jo ned, da. Men utover det som planlagt.

- Opplever du at deler av elevmassen på skolen har utfordringer knyttet til å respektere de verdiene man forbinder med pride?

- Nei, jeg tenker at vi er en mangfoldig skole med ulike verdier, men står for fellesskap og samhold.

- Hva med elevene, har dere problemer med å nå ut med det budskapet?

- Jeg opplever ikke at vi har det.

Skolesjefen ikke informert

Skolesjef i Drammen kommune, Thomas Larsen Sola, uttaler i en kommentar til DRM24 torsdag at han ikke er kjent med uønskede hendelser på skolen knyttet til Pride.

- Rektor er rette instans for uttalelser, sier Sola.

På en annen skole i Drammen skal Pride-flagget ha blitt funnet på bakken torsdag morgen. Om det har løsnet i vindværet eller blitt revet ned av noen med dårlige intensjoner er imidlertid ikke kjent.

Moskéen vil ikke kommentere

Styreleder i Drammen Moské på Fjell, Sajid Mukhtar, er ikke kjent med hendelsen torsdag, men uttaler til DRM24 at han vil forsøke å finne ut hva som har skjedd. Han får spørsmål fra DRM24 om hvordan moskeen forholder seg til Pride:

- Jeg er forsiktig med å kommentere det, for uansett hva vi sier om disse sakene så blir det tolket feil og negativt for moskeen, sier Mukhtar.

- Men på generelt grunnlag, er det riktig at Pride er noe som innebærer haram?

- Hvis det er snakk om homofili så er det riktig at det ikke er tillatt i islamsk tro.

GALTERUD: Alle skolene i Drammen flagger med pride-flagget i juni, her fra Galterud ungdomsskole torsdag. Denne uka har det vært felles pride-markeringer i skolen med fokus på verdier som mangfold og likeverd. På Galterud noen steinkast lenger opp i åsen på Fjell, har alt gått rolig for seg under pride-markeringen, ifølge rektor Simon E. Jara.
Powered by Labrador CMS