MENINGER: Rune Kjeldsen (SV), Herman Ekle Lund (V) og Cathrin Janøy (MDG)

Kan vi stole på Arbeiderpartiet lenger?

Etter et slikt fundamentalt tillitsbrudd er det vanskelig å se for oss en ny samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet.

MENINGER: Det var med dyp skuffelse vi så Arbeiderpartiet varsle brudd med alle inngåtte avtaler i tirsdagens behandling av kommuneplanens arealdel. Arealplanen er storkommunens første juridisk bindende plan for hvor det skal være lov og ikke lov å bygge og utvikle til ulike formål. Den er det aller viktigste dokumentet i hele kommunestyreperioden. Hele poenget med samarbeidsavtalen som våre partier tegnet med Arbeiderpartiet etter valget høsten 2019 var at prinsippene i avtalen skulle ligge til grunn nå som det virkelig gjelder.

Den gang ei:

I det innledende formannskapsmøtet 06.12 stemte AP for å bygge ned 1644,8 dekar areal i ulike prosjekter hvor det er enten dyrebar matjord eller sårbart naturmangfold. Det tilsvarer 230 fotballbaner. (Og da har vi ikke regnet inn øvrig nedbygging av LNF.)

AP stemte faktisk for, med ett (1) unntak, ALLE prosjekter som skal bygge ned matjord – og med ett unntak for ALLE prosjektene hvor rådmannen, gjennom grundig konsekvensutredning, hadde vurdert at det er stor/høy usikkerhet eller konsekvens for naturmangfold.

I vår samarbeidsavtale fra 2019 står det: “Det skal derfor ikke gjennomføres utbygging, hverken av boliger eller næring, på dyrka mark de neste fire årene.” og at “Drammen kommune skal legge til rette for økt biodiversitet”.

Det er nesten ikke mulig å bryte en avtale mer eksplisitt enn det Arbeiderpartiet nå planlegger å gjøre i denne saken.

Drammen AP beviser nå at samfunnsdelen i praksis er en festtale som egner seg fint i reklamekampanjer, men som i realiteten ikke betyr noe når de store beslutningene skal tas.

Arealplanen bygger på kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt med store ord og ambisjoner høsten 2021. Den setter som mål at “Drammen skal bli Norges grønneste kommune” som skal “ivareta naturmangfoldet og bevare og bruke naturressursene på en mer bærekraftig måte.” Vedtatte mål i planen er blant annet at vi skal “Fortette fremfor å bygge ned grønne områder og matjord” og “opprette og videreutvikler grønne korridorer mellom elva og marka.”

Det hørtes nesten for godt ut til å være sant – og det viste det seg også å være. Drammen AP beviser nå at samfunnsdelen i praksis er en festtale som egner seg fint i reklamekampanjer, men som i realiteten ikke betyr noe når de store beslutningene skal tas.

APs regjering er derimot tydelige på sitt engasjement for naturrestaurering, og har blant annet sagt i sitt nye statsbudsjett at oppfølging av den vedtatte handlingsplanen for levende Oslofjord er høyt prioritert arbeid. Dette krever at det gjenværende livet i vannet restaureres og ikke ødelegges ytterligere. Drammen AP vil dessverre gå mot sin egen regjering ved å godkjenne en nedbygging av vannmiljøet i Knemsbukta. I konsekvensutredningen av tiltaket er rådmannen klokkeklar på at dette vil gi store negative naturmangfoldskonsekvenser, og Drammen Sportsfiskere forklarte grundig i et innlegg hvor risikabelt dette vil være.

Det blir enda mer tragikomisk når APs egen klima- og miljøminister denne uka samtidig skal starte forhandlingene om FNs nye naturavtale (COP15) i Canada. Her vil Norge og AP presse på for mer naturvern, jordvern og restaurering av tapt natur i forhandlingene. Det diametralt motsatte av hva Drammen AP nå velger å gjøre.

Vi hyller Drammen AUF som velger å gå ut i protest mot eget moderparti. De krever at nye Drammen i arealplanen skal bevare naturmangfoldet, ta vare på matjorda og redusere nedbygging av LNF-områder – i tillegg til å redusere klimautslipp og satse på kollektiv, sykkel og gange. AUF har skjønt hva som trengs for å skape et bærekraftig framtidssamfunn i Drammen. Det handler om matsikkerhet, stabile økosystemtjenester som friskt vann og ren luft, flomsikkerhet og rekreasjon gjennom friluftsliv. Dessverre har ikke moderpartiet forstått noe av dette.

Arbeiderpartiet forsvarer seg med at man “må ha to tanker i hodet samtidig”. Og det er eksakt det AP har: i den ene tanken snakker de høyt og flott om grønne verdier og jordvern – mens i den andre tanken går de inn for å rasere dyrkingsarealer og viktig natur. Akkurat slik de har gjort sammen med sin parhest Høyre i vekslende etapper siden 70-tallet.

Om under ett år er det kommunevalg. Etter valget vil det i utgangspunktet være naturlig for alle våre fire partier å vurdere et samarbeid med blant annet Arbeiderpartiet.

Men etter et slikt fundamentalt tillitsbrudd er det vanskelig å se for oss en ny samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet.

Hvordan kan vi nå stole på
at AP ikke svikter oss, naturen og matjorda neste gang det virkelig betyr noe?

Behandlingen i kommunestyremøtet på mandag 12.12 vil gi den endelige dommen over hva slags parti Arbeiderpartiet i Drammen vil være.

PS: Det blir demonstrasjon mot rasering av natur og matjord før kommunestyremøtet fra klokken 15:30 – møt opp hvis du engasjerer deg i saken!

Av
Cathrin Janøy, Drammen MDG
Rune Kjeldsen, Drammen SV
Herman Ekle Lund, Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS