Klart for bygging av nytt renseanlegg i Hokksund

Det nye renseanlegget skal etter planen ferdigstilles 1. kvartal 2025 og har en prislapp på 330 millioner.

Publisert

ØVRE EIKER: På oppdrag for Øvre Eiker kommune starter NCC i januar opp arbeidet med å bygge Hokksund renseanlegg. Kontrakten med Øvre Eiker kommune ble signert 10. januar.

NCC, kommunen og øvrige samarbeidspartnere har siden sist vinter jobbet sammen for å utvikle og optimalisere prosjektplanen for renseanlegget.

- Det har vært en spennende og lærerik prosess så langt, og vi gleder oss stort til å sette i gang med selve byggingen av anlegget. Dette er et viktig anlegg for å kunne ha den befolkningsutviklingen vi ønsker i kommunen, sier Kim Lysfjord Karlsen, tjenesteleder for Vann og avløp og kommunens prosjektleder.

- Vi vil takke Øvre Eiker kommune for muligheten til å gjennomføre dette prosjektet. Det har vært en meget konstruktiv og god samspillsfase siden sist vinter, som har resultert i et optimalisert prosjektforslag som vil møte kommunens behov for fremtiden. Renseanlegg er komplekse konstruksjoner, som krever solid kompetanse og erfaring for å få til et godt sluttprodukt, sier avdelingsleder NCC Building Viken Vest Bjørn Kristian Hole i en pressemelding.

- Prosjektet passer NCC sin samlede kompetanse, og vi ser frem til å sammen med kunden, og andre samarbeidspartnere, bygge et fremtidsrettet renseanlegg for kommunens innbyggere, sier leder for NCC Building Norge Roger Nygård.

- Et moderne og publikumsfokusert anlegg

Nye Hokksund renseanlegget blir et moderne anlegg og får etter ferdigstillelse fordoblet sin rensekapasitet. Det er planlagt plass-støpte lukkede tanker og bassenger, med tilhørende punktavsug og luktreduksjonsanlegg, som vil sikre et godt inneklima i bygningen.

Det er også satt fokus på opplæringsmulighetene ved et slikt anlegg, som kan gjøre bygget spennende for nærmiljøet. Det er planlagt et display inn til selve renseprosessen, som vil gi innsyn i anlegget for de som ferdes langs nærliggende turstier. Den planlagte oppgraderingen vil tilrettelegge for opplæring for både voksne og barn i renseprosessen.

- Vi har hatt høyt fokus på å møte byggherrens ønsker og ideer for et slikt anlegg. Samspillsprossen har vært svært verdiskapende, og vi har fått bruke vår samlede kompetanse, sammen med kundens erfaringer. Det har resultert i ett meget sterkt konsept som nå skal bygges, sier prosjektleder i NCC Building Viken-Vest, Bao Huynh.

Høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune har høye miljøambisjoner, og prosjektet skal gjennomføres som en fossilfri byggeplass. Det skal installeres varmepumpe som gjenvinner varme fra renset avløpsvann, samt solcellepaneler på tak og fasade mot sør. Prosjektet skal også legge frem et klimagassregnskap.

Hokksund renseanlegg vil ved ferdigstillelse ha en utvidet renseprosess, som omfatter nitrogenrensning og en skjerpelse av fosforfjerning til 95 prosent. Denne oppgradering av renseanlegget vil gi positive effekter for Drammenselva og bidrar med de høye rensekravene også til en renere Oslofjord.

Prosjektleder i NCC, Bao Huyhn, er fornøyd med de store miljøambisjonene og ser frem til byggestart.

- NCC er opptatt av å ivareta miljøhensynene og drive bærekraftige byggeprosesser, så vi ser frem til å komme i gang med dette spennende prosjektet, sier Huynh.

Powered by Labrador CMS