FORNØYD ORDFØRER: Liers Gunn Cecilie Ringdal (H).
FORNØYD ORDFØRER: Liers Gunn Cecilie Ringdal (H).

Kommunebarometeret: Lier nest best i landet

Lier gjør det godt i Kommunebarometeret, og kommer på 2. plass blant alle landets kommuner.

Publisert Sist oppdatert

LIER: Dette er Liers beste plassering noensinne i denne kommunerangeringen. I fjor havnet Lier på en 34. plass, mens Lier var på 3. plass i 2020, uttaler kommunen i en pressemelding.

Ulstein kommune gikk i 2022-kåringen helt til topps, mens Drammen havnet på en 89. plass (ned syv plasser) og Øvre Eiker på en 40. plass (opp ni plasser).

Kommunebarometert er en måling som publiseres i Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunen etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer.

Kommunedirektøren er godt fornøyd med 2.plassen.

- Dette viser at Lier kommune er en kostnadseffektiv organisasjon som har fokus på å levere gode tjenester til innbyggerne. Dette resultatet er en flott motivasjonsfaktor som dedikerte medarbeidere i Lier kommune har bidratt til, sier kommunedirektør Sikke Næsheim.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal gleder seg også over plasseringen.

- Det er veldig gøy å havne på pallen i kåringen av Norges best drevne kommune. Det er først og fremst viktig for innbyggerne våre at vi driver godt. Vi har de siste årene jobbet systematisk med forbedring og kvalitet innen alle områder og prosesser, sier Gunn Cecilie Ringdal.

Dette blir målt

Kommunebarometeret rangerer kommunene i Norge basert på nøkkeltall innenfor disse sektorene, og vektes på følgende måte:

 • Grunnskole (20 %)
 • Pleie og omsorg (20 %)
 • Barnehage (10 %)
 • Barnevern (10 %)
 • Økonomi (10 %)
 • Helse (7,5 %)
 • Sosialtjeneste (7,5 %)
 • Kostnadsnivå (5 %)
 • Kultur (2,5 %)
 • Miljø (2,5 %)
 • Saksbehandling (2,5 %)
 • Vann, avløp og renovasjon (2,5 %)

Liers resultater

 • Grunnskole: 29. plass
 • Pleie og omsorg: 143. plass.
 • Barnehage: 127. plass
 • Barnevern: 16. plass
 • Økonomi: 50. plass
 • Helse: 147. plass
 • Sosialtjeneste: 57. plass
 • Kostnadsnivå: 59. plass
 • Kultur: 167. plass
 • Miljø: 9. plass
 • Saksbehandling: 250. plass
 • Vann, avløp og renovasjon: 157.plass

Lier gjør det isolert sett best i sektorene grunnskole, barnevern og miljø.

I Lier oppfyller blant annet 84,49 prosent av norsklærere, matematikklærere og engelsklærere kompetansekravene i barneskoletrinnet. Landssnittet er 81,88 prosent. På ungdomsskolene i Lier oppfyller 95,79 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning.

Elevundersøkelsen viser at 89 prosent av elevene på 7. trinn i Lier sier de trives godt. Landsgjennomsnittet er 88 prosent. For tiendeklassingene i Lier var andelen elever som trives 88 prosent.

Kommunebarometeret viser også at 97 prosent av undersøkelsene i barnevernet i Lier er gjennomført innenfor fristen på tre måneder. Dette er bedre enn de fleste kommunene i landet.

Lier kommune gjør det også godt i kategorien miljø med en 9. plass. Her måles blant annet energikostnader per kvadratmeter kommunale bygg, vannforbruk, andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon og utslipp av klimagasser per innbygger.

Sammenlignet med fjoråret er det flere sektorer i Lier kommune som har hatt en markant oppgang på rangeringen i Kommunebarometeret. Dette er blant annet pleie og omsorg (opp 53 plasser), barnehage (opp 170 plasser), helse (opp 119 plasser), vann og avløp (opp 94 plaser og økonomi (opp 59. plasser).

Saksbehandling

Det er mye å glede seg over for Liers del i årets Kommunebarometer. Men barometeret viser også at det er områder der Lier scoret lavt. Dette gjelder særlig innenfor kategorien saksbehandling, der Lier havner på en 250.plass.

Det tyngste nøkkeltallet innenfor denne sektoren er andel fristbrudd. Det har en vekt på 20 prosent av sektoren. Nøkkeltallene for saksbehandlingstid, tilsyn og gebyr har alle en vekt på 15 prosent hver.

I løpet av femårsperioden 2017–2021 har byggesaksgebyret for oppføring av enebolig i Lier endret seg fra 25 110 kroner til 29 350 kroner. I Kommunebarometeret blir det påpekt at gebyret for behandling av søknad om oppføring av enebolig i Lier er nokså høyt sammenlignet med andre kommuner i landet.

Sektoren saksbehandling utgjør 2,5 prosent i den totale rangeringen i Kommunebarometeret, og har derfor en liten innvirkning på totalresultatet. Fra 2020 til 2021 gikk Liers plassering innenfor saksbehandling ned fra 241.plass til 250. plass. Det ble rapportert en større andel byggesøknader der kommunen har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid, og dette kan ha sammenheng med innføring av nytt sak- og arkivsystem og turnover.

- Nå skal vi bruke tid på å analysere nøkkeltallene, slik at vi kan jobbe for forbedring innenfor dette og andre områder, sier kommunedirektør Sikke Næsheim.

Powered by Labrador CMS