Kommunen frir til grunneiere: - Trenger næringsarealer

Er du grunneier eller eiendomsutvikler og har arealer som kan egne seg til næringsvirksomhet? Da oppfordrer direktør for samfunn Bertil Horvli og næringssjef Toril Lislien i Drammen kommune deg til å ta kontakt.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Næringsutvikling er et viktig satsingsområde i Drammen kommune, men for å lykkes med denne satsingen trengs det mer arealer. Og nå frir Horvli og Lislien til grunneierne og eiendomsutviklere rundt omkring i kommunen.

– Næringsutvikling er en helt sentral del av samfunnsutviklingen. Tilrettelegging av næringsarealer er ett av kommunens viktigste virkemidler for å bidra til vekst og utvikling i næringslivet. Men ettersom det er svært begrenset hva kommunen selv eier av arealer, er vi helt avhengig av å komme i kontakt med private grunneiere og eiendomsutviklere som kan ha arealer som egner seg for næringsvirksomhet, sier Horvli og Lislien.

Varierende tilgang på arealer

Næringsarealer kategoriseres i A-, B- og C-områder.

A-områder ligger sentralt og er enkelt tilgjengelig med kollektivtransport, til sykkel eller fots. Tradisjonelle næringer i A-områder er virksomheter som ligger i sentrum og nært kollektivknutepunkt med mange ansatte og/eller besøkende.

B-områder ligger utenfor sentrumskjernen eller i tilknytning til tettsteder og har relativt enkel tilgang på hovedveinettet. Tradisjonelle næringer i B-området er virksomheter som har større behov for arealer.

C-områder ligger på avstand fra sentrum og tettstedene og tett på hovedveinettet. Virksomheter i disse områdene har store arealbehov og enkel adkomst med bil.

– I Drammen kommune har vi foreløpig relativt god tilgang på arealer for næringer som egner seg i og rundt sentrumsområdene og tett på knutepunkt (handel, service, kontor o.l.). Vi har imidlertid mangel på arealer for mer plasskrevende næringer, som er avhengig av å ligge tett på hovedveinettet, men utenfor sentrumsområdene (produksjon, lager/logistikk, anlegg o.l.). For å sikre at vi er attraktive for et bredt spekter av næringsaktører også i fremtiden, trenger vi å jobbe aktivt for økt tilgang til arealer både i og utenfor sentrumsområdene. Men behovet er aller størst for nye arealer til plasskrevende næringer, sier næringssjef Toril Lislien. 

Det er derfor fortrinnsvis denne type arealer det ønskes innspill på nå.

– Må løses sammen

Drammen kommune har i dag en veldig variert næringssammensetning. Det er et mål at Drammen kommune skal ha en bred næringsstruktur også fremover.

Ifølge Toril Lislien sikrer en slik bred næringsstruktur både robusthet, arbeid til mange og god verdiskapning, i tillegg til å gjøre Drammen kommune attraktiv for mange næringsdrivende.

– Det er både forventet og ønsket en vekst av næringer innenfor A-områdene der vi har god tilgang på arealer. Vi forventer også økt behov for B-arealer i takt med transformasjon av relativt sentrumsnære områder. Der må vi klare å kombinere utviklingen av både boliger og næring. Og så forventer vi en jevn etterspørsel etter arealer til plasskrevende C-næring, og denne etterspørselen vil komme fra både eksisterende og nye næringsaktører, sier Toril Lislien.

Direktør for samfunn Bertil Horvli er klar på at utviklingen av næringsarealer må skje i et tett samarbeid mellom grunneiere, eiendomsutviklere og Drammen kommune. Enkeltaktører kan ikke løse utfordringene med å legge til rette for nyetablering av næringsvirksomheter alene.

– Dette må vi løse sammen. Her trenger vi en tett dialog og god samhandling mellom alle aktørene, både for å finne de rette arealene og for å utvikle dem på riktig måte. Vi må finne de attraktive næringsarealene til de riktige næringsaktørene, slik at flere ønsker å etablere seg eller utvide den virksomheten de allerede driver i Drammen eller Drammensregionen, sier Horvli.

Samarbeider i Drammensregionen

Det kan av flere grunner være krevende å få utviklet tilstrekkelig med næringsarealer i egen kommune.

– Parallelt med at det letes etter nye arealer i egen kommune vil vi også samarbeide tett med våre nabokommuner. En sterk Drammensregion er bra for alle kommunene, og vi har gjennom Drammensregionen interkommunale politiske råd allerede etablert et godt samarbeid om næringsetablering og -utvikling, sier næringssjef Toril Lislien.

– Kontakt næringssjefen

Hva skal en grunneier eller en eiendomsutvikler som tenker at han eller hun har arealer som kan egne seg for regulering til næringsarealer, gjøre?

– Vi ønsker nå så mange innspill som mulig på aktuelle næringsområder. Så grunneiere og eiendomsutviklere som mener at de kan ha aktuelle arealer tomter, kan ta kontakt med næringssjef Toril Lislien i Drammen kommune. I første omgang tilbyr vi å gå inn i en uformell dialog, for senere å vurdere hvilke typer næringer arealene kan passe til og hvilken planprosess som skal til for å kunne sette av arealene til næringsvirksomhet, sier Bertil Horvli.

– Vi trenger flere gode næringsarealer for å gjøre Drammen kommune til en enda mer attraktiv kommune å etablere næringsvirksomhet i. Derfor håper jeg på mange gode innspill til aktuelle områder og gleder meg til å diskutere mulighetene vi har, sammen med både grunneiere, eiendomsutviklere og næringsdrivende, sier Toril Lislien. 

Powered by Labrador CMS