Kommunedirektør Trude Andresen utvider toppledelsen

Kommunen oppretter nye direktørstillinger

Kort tid etter at flere direktørstillinger ble fjernet, blir det ansatt to nye.

Publisert

DRAMMEN: Drammen kommune har de siste årene kuttet flere direktørstillinger på nivået under kommunedirektøren (tidligere rådmann). I dag er det tre igjen i toppledelsen: Direktør for samfunn, direktør for utvikling og digitalisering, og direktør for økonomi virksomhetsstyring.

Den situasjonen er nytilsatt kommunedirektør Trude Andresen ikke tilfreds med, kommer det frem i en pressemelding fra Drammen kommune onsdag. Her opplyser kommunen at Andresen har besluttet å opprette to nye direktørstillinger for oppvekt, samt helse og velferd.

- Kommunedirektøren har behov for tydeligere ansvarslinjer fra øverste ledernivå og ut i organisasjonen. Dagens organisering oppleves som utydelig, med betydelig risiko. Ansvar og myndighet for folk, fag og penger skal plasseres i én sammenhengende linje fra kommunedirektør via direktører til kommunalsjefer, virksomhetsledere og avdelingsledere, uttaler kommunen i pressemeldingen.

- De store tjenesteområdene oppvekst og helse og velferd er i dag ikke representert i kommunedirektørens lederteam, dette er en betydelig sårbarhet. Kommunens utfordringer, særlig knyttet til økonomi og levekår krever et samlet strategisk lederskap. Det er dessuten behov for å jobbe mer og bedre på tvers av dagens programområder, og direktører med et bredere ansvar vil sikre dette, uttaler Andresen.

Ansettelsestopp

Kommunedirektøren er klar over at det kan stilles spørsmål ved opprettelsen av to nye stillinger i en tid med ansettelsesstopp og store økonomiske innsparinger.

- Det er imidlertid vurderingen at kommunen på sikt ikke har råd til en uhensiktsmessig og sårbar organisering. Dagens organisering bidrar ikke til at ressurser blir brukt klokt og effektivt, og på tvers i organisasjonen, uttaler Andresen.

Hun poengerer videre at Drammen «fortsatt skal ha en slank toppledelse med relativt få direktører», men at andre kommuner på Drammens størrelse har en organisering som kan ligne på den Drammen nå innfører.

 De to nye direktørstillingene blir lyst ut i løpet av kort tid. I tillegg gjøres det en endring på én av de øvrige direktørtitlene i kommunedirektørens lederteam: Direktør for utvikling og digitalisering endres til direktør for organisasjon og utvikling.

Powered by Labrador CMS