Kongen takket for innsatsen

Kong Harald og dronning Sonja besøkte fredag Mjøndalen i forbindelse med flommen. Kongen takket myndigheter og frivillige for innsatsen for å gjøre konsekvensene av flommen minst mulig.

Publisert

MJØNDALEN: Statsforvalteren i Viken var vertskap da kongeparet kom til Mjøndalen. De kongelige ble tatt imot på Samfunnshuset i Mjøndalen. Der fikk gjestene en orientering om situasjonen i landet, i fylket og i Drammen kommune.

Til stede på møtet var kongeparet, statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, NVE-direktør Kjetil Lund, regionssjef Elisabeth Rui i NVE sør og visepolitimester Kathrine Stein. Ordfører Monica Myrvold Berg, kommunedirektør Trude Andresen og beredskapssjef Sten Petter Aamodt representerte Drammen kommune.

Til den frammøtte pressa berømte kong Harald og dronning Sonja de som hadde arbeidet for å gjøre at konsekvensene av flommen ble minst mulig. Dronningen ønsket også framheve det gode samarbeidet mellom de ulike aktørene – både de offentlige og frivilligheten.

Ordfører Monica Myrvold Berg fortalte kongeparet om arbeidet som er gjort etter den store flommen i 2012. Og at konsekvensene hadde vært langt alvorligere denne gangen, dersom det ikke var gjort et betydelig flomsikringsarbeid de siste årene.

Ifølge ordføreren er det stor forskjell på hvordan det ser ut i kommunen under Hans sammenlignet med det det gjorde under Frida i 2012, selv om vannmengden i elva er omtrent den samme. Dette ble illustrert av NVE-direktør Kjetil Lund, som viste kongeparet kart over hvordan situasjonen med vann så ut i 2012 og slik den er i dag i forbindelse med Hans. En avgjørende årsak er et omfattende flomsikringsarbeid.

Kommunedirektør Trude Andresen fortalte at med erfaringer fra tidligere flommer var Drammen kommune godt forberedt på det som kom. Og at samarbeidet med statlige aktører og frivilligheten i kommunen har vært veldig vellykket. Hun fortalte kongeparet om den unike avtalen kommunen gjorde med Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening om beredskapssamarbeid. Avtalen kom i stand etter brannen på Fjell. De frivillige organisasjonene har blant annet bidratt med fylling og utdeling av sandsekker, og besøkt de som bor mest utsatt til for å høre om de trenger hjelp til noe.

Mange mjøndølinger var møtt opp både utenfor samfunnshuset og på Strandveien ved Mjøndalsbrua for å få et glimt av de kongelige. Etter møtet i Samfunnshuset dro kongeparet til Strandveien for å treffe dem som har jobba ute i forbindelse med flommen. Ansatte i virksomhet samferdsel, vei og park i Drammen kommune fikk en prat med kongeparet. De har blant annet satt opp flomvernet i de mest utsatte stedene langs elva. En prat med de kongelige fikk også tre fra de frivillige organisasjonene Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Powered by Labrador CMS