Kvinne dømt til fengsel for mishandling av egne barn

10 måneder i fengsel og en oppreisningserstatning på 40.000 kroner. Det er straffen for å ha mishandlet sine egne sønner med trusler og fysisk avstraffelse.

Publisert Sist oppdatert

EIKER: Moren stod tiltalt etter straffelovens paragraf 219 for gjentatte ganger å ha mishandlet og øvet vold mot sine to sønner. I tillegg var hun tiltalt etter paragraf 282 for tvang, trusler og andre krenkelser overfor egen sønn.

Hendelsene skal ha skjedd i perioden 2013 og fram til begynnelsen av 2020. Den eldste sønnen skal gjentatte ganger ha blitt slått med flat hånd på ulike deler av kroppen, slått med belte, blitt kløpet i armen og dyttet, skriver Eikernytt.no.

Truslene gikk også ut på at kvinnen flere ganger har sagt hun ville drepe sønnen og ved flere anledninger har holdt fram en kniv. Hun skal ifølge tiltalen også ha truet med på skjære av ham armen samtidig som hun holdt kniven.

Bakgrunnen for noen av hendelsene er at sønnen ikke hadde fått de forventede karakterene på skolen.

Den yngste gutten skal også ha blitt utsatt for slag og trusler, men i et mindre omfang.

Hevdet sin uskyld

I Buskerud Tingrett – Eiker sa kvinnen seg ikke skyldig etter tiltalen. Aktor la ned påstand om fengsel i ett år og 10 måneder, minus to dager i varetekt. I tillegg hadde de inndratt to kniver og et belte.

Forsvarer Haakon Fredrik Borgen la ned påstand om frifinnelse, subsidiært at tiltalte måtte anses på mildest mulig måte.

Betrodde seg til læreren

Den tragiske saken begynte å rulle etter at gutten ba om en samtale med sin kontaktlærer på skolen. Det skjedde etter at han hadde sett et TV-program på NRK Super som oppfordret barn å finne en voksen de stolte på om det var problemer på hjemmefronten.

I samtalen med læreren sin fortalte han om overgrepene og hvordan han ble behandlet av moren sin. Det ble i ettertid tatt et såkalt tilrettelagt avhør av gutten på hele halvannen time. Også her fortalte gutten om det som skjedde, og som er grunnlag for tiltalen.

Guttens forklaring er delvis understøttet av brorens vitneutsagn. En andre bror tror ikke at det har skjedd, og mener at historien er oppdiktet for å få det bedre materielt.

Moren innrømmet at det hadde vært krangling mellom henne og gutten, men nektet for å ha slått ham.Guttene ble etter dette akuttplassert hos andre og har begrenset samvær med moren, og da under tilsyn.

Trakk forklaring - ble ikke trodd

Den fornærmede gutten sendte en tekstmelding til sin bistandsadvokat dagen før saken kom opp i tingretten i slutten av juni. Her trakk han i praksis sin forklaring og sa det var bare noe han sa.

Retten mener imidlertid at dette kommer av at gutten nå forsto at moren kunne få en dom og straffes for forholdet. De legger derfor ikke stor vekt på denne tekstmeldingen. Retten finner det derfor riktig at moren har utøvd vold mot gutten. Også broren skal ha blitt slått, og begge er derfor i barnevernets omsorg med beredskapsmor og fostermor.

Retten bygger også på vitneutsagn fra fosterhjemmene der den yngste gutten uoppfordret har fortalt om hva som har skjedd med ham selv og den eldre broren.

Det er ikke kjent om dommen blir anket.

Powered by Labrador CMS