BELASTET OMRÅDE: Området Strømsø Torg alene utgjør en vesentlig del av kriminalitetsstatistikken for unge lovbrytere i 2023. Bildet viser en kniv-visitasjon, og de to på bildet ble kontrollert uten funn.

Ungdoms­kriminaliteten øker mest blant de yngste

Politiets statistikk for 2023 viser en økning på 6% av lovbrudd begått av gjerningsperson under 18 år. Størst er økningen blant de mellom 13 og 15 år, som utfører stadig grovere handlinger.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: - Dette er bekymringsfull utvikling, uttaler politimester Ole B. Sæverud i en pressemelding.

I likhet med resten av landet, har det vært en økning i antall anmeldte lovbrudd begått av ungdom under 18 år, og økningen har vært jevn de siste fem årene, men unntak av 2020. I 2023 har det vært en økning på 6 % fra året før i Sør-Øst politidistrikt.

- De aller fleste barn og unge under 18 år er ikke en del av politiets straffesaksstatistikk, men vi ser at noen få ungdommer er svært aktive. Dette er forhold kommune, lokalt politi og hjelpeapparat er kjent med, og må jobbe sammen om i en felles innsats for å avverge at unge mennesker begår kriminalitet også i voksen alder, sier Sæverud.

Størst økning blant de yngste - begår ran og vold

Økningen har skjedd innen flere kategorier, men aldersmessig finner vi den største økningen blant de yngste ungdommene i starten av tenårene.

I 2023 ble det anmeldt 1319 forhold som omhandler barn i aldersgruppen 13–15 år. Ser en tilbake fem år til 2019, var antallet 785, en økning på 68 prosent. Tallene gjelder hele Sør-Øst politidistrikt.

- Selv om økningen har vært størst for mindre alvorlig kriminalitet, ser vi at stadig yngre barn begår straffbare handlinger, og også en økning i alvorlig kriminalitet som ran og vold. Dette er en utvikling samfunnet må løse i felleskap. Å forebygge kriminalitet er et felles løft som starter langt tidligere. Å skape trygge oppvekstmiljø som kan dempe en negativ kriminalitetsutvikling er en stor oppgave for mange samfunnsaktører i tiden fremover, sier Sæverud.

I Sør-Øst er det 28 ungdommer under 18 år som har mer enn 10 saker i politiets registre. Antall unge i 13–15-årsalderen som begår til dels alvorlig kriminalitet bekymrer også politiet i Sør-Øst.

Blant det som bekymrer er økningen i antall ran, som har vist en betydelig økning de siste fem årene. Mens det i 2019 ble registrert 59 ran, var det i 2023 hele 167 ran, og hvor barn under 18 år står for 74 av disse ranene. En stor del av disse saken er barn som raner andre barn.

- Denne økning understreker at det vil være viktig med tidlig og målrettet innsats mot de aller yngste barna for å forebygge og forhindre ny og gjentatt kriminalitet, sier Sæverud.

Digitale plattformer

For hele Sør-Øst politidistrikt ble det i 2023 registrert 39 293 straffesaker, som er en liten økning fra foregående år. Økningen er størst for kriminalitetstypene vinning, økonomi og vold.

- Vi ser en fortsatt utvikling med økning av kriminalitet begått ved bruk av digitale plattformer, dette gjelder innen mange kriminalitetsområder, men særlig ser vi en økning innenfor bedragerier og seksuelle overgrep, sier Sæverud.

Powered by Labrador CMS