SLÅTT NED PÅ ÅPEN GATE: Ungdomsgjeng i midten av tenårene anholdt av politiet i sommer etter at en mann ble slått med beltespenne i hodet på en bussholdeplass i Drammen sentrum.

Voldssaker blant mindreårige fordoblet på to år:
- Volden blir grovere og ungdommene yngre

Statistikken er klar: I Drammen har antall voldssaker begått av personer under 18 år mer enn doblet seg de to siste årene. Ifølge politiet er det en håndfull gjengangere helt ned i 14-årsalderen som drar statistikken opp.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Trenden er klar: Mens vold begått av personer under 18 år har sunket i Lier og Øvre Eiker under pandemien, har tallene skutt i været i Drammen.

I 2018 var antall saker 37. I 2019 var antallet økt til 52, mens tallene for 2020 er 73 forhold og i 2021 - hele 107 saker. Det er en økning på nesten 200% over tre år.

Tallene fremgår av straffesakstallene for 2021 offentliggjort av Drammen politistasjonssdistrikt mandag.

- Til tross for pandemien har det vært nok av arbeidsoppgaver for politiet. I året som har gått er det spesielt vold begått av gjerningspersoner under 18 år som bekymrer oss, uttaler politistasjonssjef Øyvind Aas i Drammen.

I tillegg til voldssaker har også saker på skadeverk blant mindreårige gått kraftig opp. Fra 14 saker i 2020 (Drammen) er antallet 44 saker i 2021.

Det skjer i et år hvor politidistriktet har fått tildelt ekstra midler til forebyggende arbeid rettet spesielt mot unge, som følge av utfordringene med pandemien.

ANGREP POLITIET: En håndfull lokale ungdommer som blant gjengangerne i politiets registre, stod i spissen for de mest aggressive som gikk til angrep på politiet med stein og utførte skadeverk etter SIAN-demonstrasjonen i fjor vår.

«Vedvarende unge lovbrytere»

Sammen med vinningskriminalitet er voldssaker overrepresentert i de ulike kategoriene straffbare forhold.

Og en aldersgruppe i drammensområdet skiller seg markant ut for 2021: 14-åringene.

Politiet fører statistikk på alderen til mindreårige gjerningspersoner i alderen 7-17 år, og denne gruppen er klart overrepresentert med hele 113 forhold i 2021.

Det er en atypisk trend, ettersom statistikken normalt sett bærer preg av en økning i antall saker jo eldre gjerningspersonene blir. Men aldersgruppen 15-16 år har hatt flere forhold enn 17-åringene de foregåene årene.

Og for 2021 er 14-åringene soleklart på topp, mens 15-17-åringene har vesentlig færre forhold. Politiet betegner gjengangerne som «vedvarende unge lovbrytere».

Slik fordeler antall straffbare forhold seg på alder for Drammen, Lier og Øvre Eiker:

14-åring med tre saker på én uke

Leder for forebyggende avdeling ved Drammen politistasjon, Geir Oustorp, har god oversikt over ungdomskriminaliteten i Drammen, og hvem som begår den. Han beskriver trenden de siste årene slik:

- Vi ser et annerledes bilde enn tidligere. Gjerningspersonene blir yngre, og volden blir grovere og grovere, sier Oustorp (bildet) til DRM24.

Ifølge politilederen er det en liten gruppe gjengangere som står for veldig mange av forholdene vi finner på statistikken. Et eksempel er en lokal gutt som i fjor var 14 år.

Det første forholdet registrert på gutten var et butikktyveri i 2019. Da var han 12 år. I etterkant har det eskalert voldsomt. I løpet av bare en uke på vårparten i fjor var han i klammeri med politiet tre ganger.

Sakene var i kategorien vold, trusler, ran og skadeverk. I ett av tilfellene skal en jevnaldrende ha blitt skallet ned. I et annet endte saken med at 14-åringen satte seg voldsomt opp mot politiet da han ble anholdt, mistenkt for å ha truet til seg en verdigjenstand. Det hele endte med et basketak med flere politibetjenter.

- Mens vi tidligere så en del slike forhold blant elever på videregående, ser vi nå tilsvarende forhold helt ned på ungdomsskole og barneskolealder. Det er bekymringssfullt, sier Oustorp.

Han mener årsakene er komplekse. Veldig mye bunner ut i sosiale medier og misforståelser, i tillegg til vanskelige forhold på hjemmebane. Bagateller kan resultere i voldsomme overreaksjoner.

- Ofte er det ikke A4-familier vi snakker om her. Mange har utfordrende familieforhold, sier Oustorp.

OVERFALT PÅ HØYLYS DAG: En mann ble angrepet av en gjeng ungdommer med belter på Strømsø i sommer. En taxisjåfør gikk imellom partene.
MASSESLAGSMÅL: Med ungdommer på fotballbanen på Fjell, 2020.

Varierende bakgrunn

Ifølge Oustorp er det ikke en enkelt gjeng fra en enkelt bydel eller enkelte grupperinger med den og den etniske bakgrunnen som skiller seg ut.

- Det er ungdommer med ulik etnisk og kulturell bakgrunn, inkludert norsk. Det er mest gutter, men også jenter. Og det er ungdommer fra ulike områder av byen, sier Oustorp.

I 2021 har det vært en del uromomenter knyttet til Nedre Eiker. Hvorfor det er sånn, er Oustorp usikker på. Han har i løpet av året som gikk hatt flere besøk på skolene i Krokstadelva og Solbergelva.

- Plutselig begynte mange å dra fra Åskollen til Nedre Eiker. Det kan være noe jentegreier. Det kan være noen som har flyttet og fått nye klassekamerater. Det er uansett naturlig at ungdommer reiser for å treffes, sier Oustorp.

SLÅSSING MELLOM MINDREÅRIGE: Et stort antall ungdommer møttes for et planlagt slagsmål utenfor Gulskogen skole i fjor høst.
TATT ETTER GJENGOPPGJØR: Ungdommer anholdt på Strømsø etter melding om masseslagsmål på Strømsø sommeren 2020.

Pandemien ble en trigger

Ifølge Oustorp så man en tydelig trend i ungdomsmiljøene da samfunnet stengte ned våren 2020.

- Når våren kommer er det ikke overraskende at man trekker ut. Og når alle fritidstilbudene inne stenger, henger ungdommene ute, uten organisert oppsyn eller kontroll, sier Oustorp.

- Jeg tror mange begynner å bli relativt lei. Og en del henfaller derfor til aktiviteter som ikke er så bra i mangel av noe annet å finne på.

PANDEMI-BRÅK: En ungdomsgjeng ble kastet ut av biblioteket etter meldinger om bråk under en periode med lockdown.

Ifølge Oustorp var det imidlertid langt færre uønskede hendelser i sommerferien i fjor, enn det var i 2020. Dette skyldes ifølge Oustorp en bevisst mobilisering av «mange gode krefter» som har jobbet sammen i Drammen for å opprettholde tilbud og forebygge uønskede hendelser.

Allikevel har det altså året under ett, vært et rekordår i antall voldssaker blant unge under 18 år. Noen av dem foregår også der barna skal være tryggest, nemlig på skolen.

Det har i løpet av de siste par årene vært flere grove tilfeller av vold i skolene i Drammen, både mellom elever og mot lærere - senest i sommer. Etter hva DRM24 erfarer med den konsekvensen at lærere i enkelte tilfeller har blitt sykemeldt. Flere enkeltelever er utvist som følge av voldsepisoder opptil flere ganger i løpet av et skoleår.

SLÅSSING I SKOLEGÅRDEN: På Fjell, her fra en tidligere anledning.

Maktesløse: - Kan ikke straffes

Geir Oustorp etterlater et bilde hvor politiet ofte står maktesløse med få virkemidler å ta i bruk for å stoppe de vedvarende unge lovbryterne. Spesielt for de under 15 år.

- Sakene blir anmeldt, men blir automatisk henlagt fordi gjerningspersonene er under den straffbare lavalder. Derfor blir det heller ikke noe avhør. Det vi gjør er at vi foretar samtaler og jobber med familien. Og så blir sakene fortløpende vippet over til barnevernet. Vi er i hyppig dialog med dem, sier Oustorp.

Han minner allikevel om at det er gode grunner til å holde stien ren, også for de under 15.

- Har man ikke plettfri vandel kan det resultere i nye problemer når man passerer 15 og 18, spesielt når det gjelder narkotikabruk. Det kan for eksempel bety utsettelse på førerkort og trafikalt grunnkurs.

Selv om politiet har flere virkemidler å ta i bruk etter straffeloven ved passerte 15 år, skal det mye til å gå til for eksempel arrestasjoner eller pågripelser av ungdommer under 18 år. Men det blir opprettet straffesak og rullebladet vokser.

- Vi har en pyramide vi følger i nært samspill med barnevernet, som forfølger sakene til de blir 18 år. Før det kan tiltak innebære at barn for eksempel blir akuttplassert eller at saken havner i fylkesnemda eller konfliktrådet. Dette er ofte nitidig arbeid og vanskelige saker som ikke er gjort over natta.

Men det finnes lyspunkter. Langt fra alle som havner på skråplanet etter noen dårlige valg i ung alder ender opp som kriminelle.

- Noen har en dårlig sesong, og forsvinner ut av søkelyset igjen. Heldigvis går det bra med de fleste, sier Oustorp.

RÅ VOLD: Ungdommer slåss mens andre filmer utenfor rådhuset i fjor.Politistasjonssjef Øyvind Aas uttaler at det forebyggende fortsatt politiets primærstrategi, og at det «gjennomføres forebyggende oppgaver i alle deler av organisasjonen».

- Vi oppklarer raskt de aller fleste av disse sakene, og det er forebyggende i seg selv, uttaler Aas (bildet).

I 2021 var oppklaringsprosenten av straffbare forhold begått av mindreårige i Drammen politistasjonsdistrikt 85,6%.

Mindre narkotikasaker blant unge

Når det gjelder annen kriminalitet er det heller ikke bare negative trender. Enkelte andre områder viser en positiv utvikling de siste årene.

Aller mest innenfor narkotika, som er vesentlig redusert under pandemien. Fra 32 saker blant unge under 18 år i Drammen i 2018, er det kun syv saker i 2021. Nedgang på narkotikaforhold er det også i Lier og Øvre Eiker. Også innenfor andre områder som sedelighet, vinningskriminalitet og annet er trenden synkende.

Powered by Labrador CMS