Øvre Eiker politistasjon kommer til å være her i lang tid framover ettersom politiet ikke har greid å bestemme seg for hva de skal gjøre på nesten ett år.
Øvre Eiker politistasjon kommer til å være her i lang tid framover ettersom politiet ikke har greid å bestemme seg for hva de skal gjøre på nesten ett år.

Lokalisering av nytt politikontor i Hokksund trekker ut i tid

I mars i fjor gikk politiet ut med en annonse om at de ønsket tilbud på nye lokaler i Hokksund. Bakgrunnen for dette var at nåværende leiekontrakt med Eiker Eiendomsutvikling (EEU) går ut inneværende år og at politiet ønsker å flytte all sin utrykningsvirksomhet i Eiker til Hokksund.

Publisert

ØVRE EIKER: Det var 18. mars i fjor at politiet gikk ut med en utlysning om nye lokaler til Øvre Eiker politistasjon. Den skulle være i sentralt i Hokksund eller i området Frognes, Sundmoen eller Langebru.

Men så langt er det ikke kommet til noen avklaring om politistasjonen vil flytte eller ikke. Stig Iljar i Politiets fellestjenester er den som sitter på oppdaterte opplysninger i saken, men han sender Eikernytt.no videre til informasjonsavdelingen i Politiets fellestjenester.

Svarene herfra gir ikke veldig mye klarhet i det vi og mange andre lurer på – nemlig om «lensmannskontoret» blir værende i Hokksund eller om det flyttes ut av sentrum:

«Status nå er at politiet har kommet til evaluerings- og forhandlingsfasen. I denne fasen vil også eventuelle behov for forlengelse av eksisterende avtale være en del av vurderingen.»

Det kan i beste fall bety at dagens gamle «lensmannskontor» blir værende i Hokksund sentrum. Vi kjenner til at politietaten har gått noen runder etter at fristen for å komme med tilbud gikk ut 7. april i fjor. Det har også vært befaringer hos de ulike tilbyderne.

Vi kjenner til at EEU har levert inn et justert tilbud nå i januar, men informasjonsavdelingen til politiet sier det er for tidlig å si noe mer om veien videre og at de vil sende ut en pressemelding når det er tatt en avgjørelse i saken.

Beslutningen om plassering av ny politistasjon eller om de vil behold det eksisterende, trekker altså ut i tid. Opprinnelig var planen et ønske om innflytting i nye lokaler 1. juli inneværende år. Den datoen kommer de ikke til å rekke hvis det skal bygges om kontorer og garasjer som tilfredsstiller politiets behov.

Powered by Labrador CMS