ENDELIG ÅPEN TUNNEL: Nå arbeides det intenst på Grønland med å kutte opp og fjerne det siste stengselet og dermed åpne togtunnelen i begge ender.
ENDELIG ÅPEN TUNNEL: Nå arbeides det intenst på Grønland med å kutte opp og fjerne det siste stengselet og dermed åpne togtunnelen i begge ender.

Lys i begge ender av ny togtunnel

Nå er en milepæl nådd – det er lys i begge ender og gjennomtrekk i den nye togtunnelen under Strømsåsen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Under jorden, inne i fjellet og utenfor synsfeltet for de fleste er tunnelen for det nye dobbeltsporet til Vestfoldbanen blitt bygget. Gjennom fjell, gjennom en sandmorene ved Smithestrøm og nedgravd under jorden til Grønland. Der har den nedgravde kulverten endt i en spuntvegg av solid stål presset ned i gjørmebunnen. Som en barriere mot togsporene ved Drammen stasjon.

En mini-milepæl skjedde torsdag da spuntveggen på Grønland ble fjernet. Og gjorde det mulig å kjøre uhindret gjennom tunnelprosjektet. Mellom Kobbervikdalen i sør og Drammen i nord.

Nå er det bokstavelig talt lys i begge ender av tunnelen – og gjennomtrekk.

Tunnelen er åpen sør i Kobbervikdalen der togene vil kjøre inn fra sommeren 2025.
Tunnelen er åpen sør i Kobbervikdalen der togene vil kjøre inn fra sommeren 2025.

12 meter ned i grunnen

Ved utgangen av togkulverten på Grønland bygges det en nedfartstrase for togene til og fra den nye Vestfoldbanen. Mellom Kreftingsgate der togene går på toppen av en undergang over firefelts biltrafikk, bygges det en rampe ned mot kulverten som nå altså er åpen.

Nedfartsrampen som nå bygges er 210 meter lang. Fra nivået der togene går over Kreftingsgate går togrampen 12 meter ned i grunnen der den møter kulverten. Veggene i nedkjøringsrampen er spuntet. Bunnen og fundamentet for togsporene er stablisert med kalk og spesialpæler 20 meter ned i grunnen. Det støpes nå et betongdekke i bunnen av nedkjøringsrampen. Senere skal det bygges betongvegger.

Det støpes et solid dekke i bunnen av den 210 meter lange nedkjøringen til togkulverten.
Det støpes et solid dekke i bunnen av den 210 meter lange nedkjøringen til togkulverten.

Tog under – tog over

På nordsiden av nedkjøringsrampen mot Grønland skal det anlegges et spor for tog vestover fra Drammen stasjon til Gulskogen. På sørsiden av rampen er det bygget to spor som går på taket av og over ny Vestfoldbane. Drammens første planfrie togkryssing. D

en delen av prosjektet ble gjort i sommer og på de to sporene går nå all togtrafikk mellom Drammen og Sundland/Gulskogen. Og med trafikk til/fra dagens Vestfoldbanen koblet midlertidig på.

Tunnelprosjektet er nå vann- og frostsikret og innredningen står for tur. Kjørestrøm, signalanlegg og annen jernbane-infrastruktur bygges parallelt med at og skinnegang legges fra våren/sommeren neste år.

Nedkjøringen til togkulverten ligger 12 meter under bakken.
Nedkjøringen til togkulverten ligger 12 meter under bakken.
I sommer ble det lagt skinner på toppen/taket av den nye togkulverten der togene nå går.
I sommer ble det lagt skinner på toppen/taket av den nye togkulverten der togene nå går.
Det må kraftige avstivere til for å støtte spuntveggene i den ny tognedkjøringen.
Det må kraftige avstivere til for å støtte spuntveggene i den ny tognedkjøringen.
Powered by Labrador CMS