Måker som bråker - dette kan du gjøre

Snart starter hekkesesongen for måkene. Har du tenkt å gjøre tiltak for å unngå bråkete måker, må du gjøre det nå. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.

Publisert

DRAMMEN: Hver vår og sommer får kommunen mange telefoner om måker som bråker, angriper og forurenser. Det er lite kommunen kan gjøre med måker som oppleves som plagsomme, uttaler Drammen kommune på sine nettsider.

Hvis du har hatt problemer med måker tidligere, er det fortsatt noen uker igjen på å gjøre tiltak før årets hekkesesong. 

Forebyggende tiltak før måkene bygger reir

  • Rydd omgivelsene dine for matavfall og annet søppel som tiltrekker måkene.
  • Snakk med naboene dine og bli enige om hva dere sammen kan akseptere og planlegg basert på fjorårets erfaringer med måker i nabolaget.
  • Ikke mat måkene i tettbebygde områder. Måkene rydder mer enn gjerne opp etter deg, men da tilvenner de seg til livet i byen.
  • Spenn opp tråder på typiske sitteplasser, på piper, gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med.
  • Fest fiskesnører eller annen tynn tråd som spennes opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i eller fuglepigger som de kan skade seg på.
  • Varier med ulike typer fugleskremmere før hekking, men vær oppmerksom at fuglene lett tilvennes disse og finner dem ufarlige relativt fort.
  • Legg til rette for hekking andre steder ved å bygge måkeplattformer som settes opp på egnede steder der måkene får være i fred.
  • Sikre skråtak med snøfangere eller innretninger som gjør at ungene ikke faller til bakken for tidlig. Dette reduserer konflikten ved stupende måker som forsvarer sine forsvarsløse unger på bakken.

Tilbakegang

Spesielt i byområdene kan det virke som at det er mye måker om våren, men måkebestanden har faktisk hatt en stor tilbakegang over flere år. Alle de fire urbane måkeartene hettemåke, krykkje, fiskemåke og gråmåke er rødlista. Våren og sommeren er en sårbar tid for de truede måkene. Det er derfor viktig at måkene får ro til å hekke i fred i denne perioden.

Tilbakegang i måkebestanden skyldes flere ulike faktorer, blant annet tap av leveområder på grunn av klimaendringer, utbygging og andre arealendringer. Mindre tilgang på mat som følge av forurensning, overfiske og bedre avfallshåndtering fra mennesker er en annen viktig faktor. Rovdyr, som for eksempel mink, kan også påvirke sjøfuglbestanden negativt. Matmangel og hekkeområde som forsvinner gjør det vanskeligere for måkene å få fram unger.

Når måkene først har bygget reir, må du la dem være i fred. Det er ikke lov å fjerne reir som er påbegynte i år, kun gamle reir uten aktivitet.

Å forstyrre måkene gjør ting verre

Bråket vil kun vare i hekkeperioden fra mai til midten av juli, men om du forstyrrer måkene, vil bråket vare lenger. Etablerte par som får ro fra etablering på ett sted, vil gjennomføre egglegging og oppfostring av unger på kortere tid enn fugler som blir forstyrret og får avbrutt hekkingen. Husk også at så fort måkene har begynt å bygge reir, er fjerning av reir og egg strengt forbudt.

La være å mate måkene

Måker er intelligente fugler som lærer fort. De kan raskt lære seg å stjele mat fra for eksempel cafébord, terrasser og søppeldunker. Oppleves måkene som plagsomme, bør man ikke fôre fuglene og forsøke å redusere tilgang på mat i form av søppel og matrester.

Måker som stuper er ikke farlige

Måker angriper ikke mennesker og er ikke farlige. Når måkene stuper, er det bare for å skremme. Hvis du opplever at måker blir nærgående, kan du prøve å holde den ene hånda i været. Da vil de ikke stupe like nære. Bruk av paraply kan også fungere bra.

Selv om måkene kan oppleves som plagsomme har ikke kommunen ansvar for friske dyr og vil derfor ikke sette inn tiltak for bekjempelse. Forebygging før hekkesesongen starter, kan hindre måkene i å slå seg ned.

Powered by Labrador CMS