RIVES: I løpet av seks dager er den gamle revet og ny på plass. Det er nå blitt fortgang i prosessen etter at gangbrua måtte haste-stenges.

– Midlertidig bru på plass i løpet av et par måneder

Den gamle Vinnesbrua vil rives raskt for å få på plass en midlertidig bruløsning om kort tid.

Publisert Sist oppdatert

VINNES: Det har vært stort engasjement i saken etter det ble klart at brua måtte stenges og rives. Årsaken er en betydelig omvei for mange beboere i området som vil krysse FV283 til fots.

–Nå pågår det flere parallelle prosesser for å få revet dagens bru og få den midlertidige brua på plass, forteller Svein Fossen, bruforvalter i Buskerud fylkeskommune.

Når de nødvendige godkjenningene fra Statens vegvesen er på plass, starter rivingen av dagens gang- og sykkelveibru.

Planen er at dette skjer i uke 7, og at entreprenøren bruker to netter på å rive brua.

På plass på fire netter

Det er Vegvesenet som skal prosjektere den midlertidige brua. Deretter må den til godkjenning i Vegdirektoratet. Anslått prosjekteringstid, og saksbehandlingstid i Vegdirektoratet er inntil to måneder Entreprenøren må også søke Statens vegvesen om å få godkjent planen for arbeidene.

–Så snart fylkeskommunen får de nødvendige godkjenningene monterer vi opp den midlertidige brua. Vi antar det vil ta fire dager å montere brua og at dette vil foregå nattestid, avslutter Fossen

Powered by Labrador CMS