Nå kastes elbilene ut av kollektivfeltet

Fra 6. mai vil det ikke lenger være tillat for elbiler å kjøre i kollektivfeltene på vegnettet i Oslo og Akershus. - Bussene skal fram, uttaler Statens Vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Vegvesenet stenger Ring 1 i Oslo mens ombyggingen av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandstunnelen gjennomføres. Stengingen av Ring 1 vil føre til økt trafikk på vegnettet og det er behov for å legge bedre til rette for framkommeligheten for kollektivtrafikken, uttaler Statens Vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen og Oslo kommune vil derfor midlertidig fjerne adgangen for elbiler til å kjøre i kollektivfeltene i Oslo og Akershus i perioden tunnelene er stengt.

- Elbiler har kunnet kjøre i kollektivfelt i rushtidene når det er to eller flere i bilen. Denne fordelen blir nå tatt bort av hensyn til bussenes framkommelighet. Andelen elbiler i kollektivfeltene i rushtid er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket, sier prosjektleder trafikk, i Statens vegvesen Halvard Gavelstad.

Omskiltingen på riks- og europaveger i Oslo og Akershus skjer i perioden 6.-7. mai. Omskilting på de kommunale vegene vil starte samtidig og være ferdig innen 1. juli. Skiltene gjelder fra den dagen de er satt opp.

- Det er viktig å sørge for best mulig flyt i kollektivtrafikken og en enhetlig regulering av kollektivfeltene på tvers av statlig og kommunal veg. Derfor velger også Oslo kommune å fjerne muligheten for elbiler å kjøre i kollektivfeltene på de kommunale vegene, sier Rune Gjøs, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten.

For kollektivtrafikken og de reisende vil dette bety en bedre og mer forutsigbar hverdag, mener Ruter.

- Vår jobb er å sørge for at folk kommer seg fram, og dette tiltaket er avgjørende for å sikre et effektivt og forutsigbart kollektivtilbud, sier Snorre Lægran, plandirektør i Ruter.

Vil begrense privatbil-trafikken

Tiltaket settes i gang en tid før selve stengingen av Ring 1 slik at det vil være tid til å gjøre eventuelle justeringer før tunnelarbeidene starter. Midlertidig elbil-forbud i kollektivfeltene er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken til Oslo sentrum og for å få flere til å reise kollektivt, sykle eller gå.

- Vi oppfordrer de som kan til å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå, sier prosjektleder trafikk, Halvard Gavelstad i Statens vegvesen.

Statens vegvesen vil skilte stengt Ring 1 på alle hovedveger inn mot sentrum. I tillegg brukes friteksttavler for å ytterligere å informere bilistene. God skilting og informasjon skal bidra til at færre kjører feil og må snu inne i sentrum.

Powered by Labrador CMS