Mer enn 1 av 4 Buskerud-bedrifter tror på omsetningsøkning i 2023

Energikostnader, prisøkning og usikkerhet til tross; de små og mellomstore bedriftene i Buskerud ser lysere på 2023 enn de fleste andre steder i landet, viser en nasjonal undersøkelse i regi av BDO.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: - Det er hevet over tvil at mange bedrifter står i en krevende situasjon. Vi kunne likevel frykte at flere så for seg å måtte kutte stillinger. 10 prosent av lederne i små og mellomstore bedrifter på landsbasis vurderer nedbemanning. I vår region er tallet 7 prosent. Det gir et sterkt signal om omstillingsdyktighet. Ved å ta grep verner de om arbeidsplasser, selv om mange har strammere økonomi, sier partner og regionleder i BDO Drammen, Anders Nordahl

Buskerud tror mer på økt enn redusert omsetning, kommer det frem i en pressemelding fra selskapet.

I BDOs SMB-barometer blir 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) landet rundt spurt om deres markedsutsikter, bærekraftige utvikling og digitaliseringsarbeid. Nasjonalt tror 24 prosent at omsetningen vil gå ned i 2023, mot kun åtte prosent i 2022.

Resultatene for Buskerud gir et litt lysere bilde enn i landet for øvrig. 20 prosent av Buskerudbedriftene forventer at omsetningen vil gå ned i 2023. Det er imidlertid 28 prosent som tror den vil øke.

På spørsmål om hva som er det største hinderet for positiv vekst, svarer hele 7 av 10 økte kostnader på innsatsfaktorer, som inkluderer råvarer og kapital. Mens 4 av 10 peker på tilgangen på innsatsfaktorer som et hinder.

- Det som bekymrer SMBene mest kan i stor grad knyttes til konsekvensene av global uro, sier Nordahl, men legger til:

- Samtidig er det over halvparten av de spurte i Buskerud som legger vekt på usikkerhet rundt rammevilkår som skatter, avgifter og reguleringer som et hinder. Vi i BDO mener det viktigste politikere, myndigheter og embetsverk kan gjøre for SMB nå, er å skape forutsigbarhet. Det har sjelden vært mer utfordrende å planlegge langsiktig drift.

Fortsatt fokus på bærekraft

Mens det på nasjonalt plan har vært en markant nedgang fra i år til i fjor – fra 51 prosent til 44 prosent – som har gjennomført, gjennomfører eller skal gjennomføre tiltak for bærekraftig utvikling av deres virksomhet, viser tallene fra Buskerud en oppgang fra 43 prosent til 44 prosent. Andelen er dermed helt lik som i landet for øvrig, men trenden er stikk motsatt.

- At bedrifter fortsetter å gå i bærekraftig retning i vårt distrikt er gledelig. Vi ser også en kraftig økning blant de som oppgir at de gjennomfører bærekraftstiltak fordi de ser lønnsomhet, nye forretningsmuligheter og omdømme- og rekrutteringsfortrinn i tiltakene. Det tyder på en økt modenhet på bærekraft blant SMB i vår region, avslutter Anders Nordahl.

Powered by Labrador CMS