Nei, det hadde ikke brutt ut krig i Drammen

Torsdag morgen ble det hørt skyting og sett store mengder soldater, pansrede kjøretøy og helikopter på Strømsø.

Publisert Sist oppdatert

STRØMSØ: Som tidligere omtalt dreide det seg om den årlige beredskapsøvelsen hvor forsvaret, herunder Heimevernet, innsatspersonell fra politiet og helsevesenet deltar.

Øvelsen innebærer en såkalt PLIVO-hendelse (pågående livstruende vold), og målet er bedre samhandling mellom etatene og ikke minst trening på ekstreme scenarier som for eksempel terror.

I dette tilfellet var objektet Drammensbadet, og situasjonen en masseskyting med mange skadde og en trussel som skulle nøytraliseres. I tillegg til UEH-enheter fra politiet (innsatsstyrke for skarpe oppdrag) ankom beredskapstroppen fra Oslo luftveien, og firte seg ned fra et Dell-helikopter over Drammensbadet.

Med et smell fra en røykgranat var øvelsen i gang, og etter en times tid med skyting, hyling og evakuering av «skadde» fra badet, ble det kjørt kolonne med forsvarets kjøretøy gjennom sentrum og bort til sykehuset.

RENE BLODBADET: Flere titalls såkalte markører (for det meste rekrutter hentet fra førstegangstjenesten) simulerte skadde og døde i hopetall for å gjøre øvelsen mest mulig realistisk.
RENE BLODBADET: Flere titalls såkalte markører (for det meste rekrutter hentet fra førstegangstjenesten) simulerte skadde og døde i hopetall for å gjøre øvelsen mest mulig realistisk.
- MYE GOD LÆRING: Slik oppsummerte instruktør Jørn Rasmussen øvelsen. Han er til daglig både seksjonsoverlege ved akuttmottaket på Drammen sykehus og oberstløytnant og sjefslege i hæren.
- MYE GOD LÆRING: Slik oppsummerte instruktør Jørn Rasmussen øvelsen. Han er til daglig både seksjonsoverlege ved akuttmottaket på Drammen sykehus og oberstløytnant og sjefslege i hæren.

På sykehuset gikk øvelsen over i helse-sporet, med mottak av et stort antall skadde i akuttmottaket og samhandling mellom forsvarets sanitetspersonell og medisinsk personell på sykehuset.

HV-soldater hadde sperret av et større område rundt Drammensbadet i forbindelse med øvelsen.

SE BILDER:

Powered by Labrador CMS