ØNSKER HØRINGSSVAR: Næringssjef Toril Lislien og næringsrådgiver Finn Øivind Gabrielsen.

Ny næringsplan ute på høring

Strategisk næringsplan er Drammen kommunes plan for hvordan det skal legges til rette for vekst og utvikling i lokalt næringsliv de kommende årene. Den er nå lagt ut på høring med høringsfrist 26.april 2023.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Næringssjef i Drammen kommune, Toril Lislien, forteller at planen nå skal ligge ute på høring i fire uker og at kommunen ser frem til høringssvar fra både næringsliv, organisasjoner og innbyggere.

- Næringsplanen er et resultat av godt samspill med næringslivet og organisasjonene i regionen, uttaler Drammen kommune i en pressemelding.

Da næringssjefen i høst ba om konkrete innspill i arbeidet med planen fikk hun svar og gjennom 2022 har det blitt gjennomført en rekke møter med både politikere, administrasjon, næringsliv og akademia.

– Planen som nå foreligger gir en tydelig retning gjennom prioriterte satsingsområder. Gjennom god samhandling og dialog med næringslivet i regionen har vi nå sikret en felles plattform for nye samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og kommune, sier næringsrådgiver Finn Øivind Gabrielsen.

Fem satsinger

Planen bygger på regional tenking og regionalt samarbeid, og har fem satsingsområder som skal videreutvikles og jobbes målrettet med i årene som kommer. Satsingene bygger fortrinn og muligheter i Drammen og tar innover seg at samfunnet er i endring blant annet inn mot det grønne skiftet, kompetansebehov og nye næringer:

  • Attraktive Drammen: Hvordan kommunen blir enda mer attraktiv slik at næringsliv ønsker å etablere seg her og at tilflytting øker
  • Grønn vekst i Drammen: Hvordan sikre både omstilling og vekst i næringslivet uten at det går på bekostning av klima og miljø
  • Helsenæring i Drammen: Hvordan Drammen skal bli en del av en av de raskest voksende næringene i Norge, bl.a. gjennom etablering av nytt sykehus og Nord-Europas største helsepark
  • Havnebyen Drammen: Hvordan bidra til å videreutvikle et av landets største logistikk-knutepunkt, Drammen havn
  • Kompetansebyen Drammen: Hvordan lokalt næringsliv skal sikres kompetanse gjennom samspill med akademia og Drammen kommune

– Vi tror disse satsingene er riktige både for Drammen som by, kommune og region, og at strategisk næringsplan, slik den nå foreligger, er et godt utgangspunkt for felles arbeid med næringsutvikling. Vi er imidlertid åpne for høringssvar og synspunkter på planen, før den endelig skal vedtas i kommunestyret før sommeren, sier næringssjef Toril Lislien.

Powered by Labrador CMS