MENINGER: Lavrans Kierulf
Førstekandidat for Buskerud FrP

Nye Buskerud må la kommunene i fred

MENINGER: Fra 1. januar 2024 står nye Buskerud fylke klart. Helt ny politikk skal utformes og nye folk skal velges inn i fylkeskommunen. For FrP, som mener fylkeskommunens oppgaver burde overføres til kommunene, er det noen prioriteringer som blir viktige.

Faktum nå er at et flertall på Stortinget insisterer på å ha fylkeskommuner. Da mener FrP vi må de prioritere de lovpålagte oppgavene. Vi må sørge for en satsing på videregående opplæring. En større satsing på yrkesfag og fagskoler. Fritt skolevalg og kontinuerlig arbeid mot mobbing. Flere må også fullføre utdanningsløpet og satsing på lærere må stå sentralt. Et godt samarbeid med de private skolene blir også viktig for å heve nivået i de videregående skolene.

Fylkesveiene må vedlikeholdes bedre - og budsjettene må økes. Satsing på gode og trygge veier er i realiteten satsing på distrikter og næringsliv. Bedre og tryggere veier gir også økt trafikksikkerhet. Dessverre har satsingen på fylkesveiene blitt redusert i tiden Viken har eksistert under ledelse fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Et flertall med FrP vil snu dette og bevilge mer til asfalt og andre samferdselstiltak.

Vel så viktig blir hva fylkeskommunen bør holde seg unna. Hvor kommunene ønsker å bygge ut boliger og næring er noe lokalpolitikerne må bestemme. Fylkeskommunen skal derfor ikke legge inn innsigelser mot eksempelvis arealplaner i kommunene. Denne politikken har så langt FrP stått alene om, men nå inviterer vi flere partier til å bli med å la kommunene være i fred. Drammen kommune har eksempelvis en kommuneplan ute på høring, som fylkeskommunen kan tenkes å legge inn protester imot. Vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet holde fingrene fra fatet?

Et annet område der det bør strammes inn, er fylkeskommunens internasjonale engasjement. Tradisjonelt har fylkeskommunen vært engasjert i diverse internasjonale prosjekter og aktiviteter. Nå er tiden inne for å prioritere det viktigste først. Utenrikspolitikk drives best fra regjering og storting -ikke fra fylkeskommunene.

Av
Lavrans Kierulf
Førstekandidat for Buskerud FrP

Powered by Labrador CMS