Øker sikkerheten rundt kritisk infrastruktur

Iverksetter «synlige og ikke-synlige tiltak med bistand fra forsvaret» på ulike steder.

Publisert

NORGE: - På bakgrunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen iverksetter politiet ytterligere tiltak for å kunne forebygge og avverge straffbare handlinger eller andre uønskede hendelser i Norge, opplyser politiet i en pressemelding fredag ettermiddag.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen tas på største alvor, og politiet er forberedt på å bidra til å skape trygghet som en del av samfunnets samlede beredskap, kommenterer beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Ingen konkret trussel

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for å vurdere trusselsituasjonen i Norge.

− Det foreligger ingen konkret trussel mot Norge, men politiet har iverksatt flere tiltak for å sikre en best mulig beredskap i en usikker tid. Tiltakene handler om å bidra til å redusere sårbarhet og øke sikkerheten rundt samfunnskritisk infrastruktur, forklarer Vangen.

Bistand fra Forsvaret

Politiet har bedt om bistand fra Forsvaret til vakthold. Det kan være både synlige og ikke-synlige tiltak på ulike steder, uten at ytterligere detaljer rundt dette vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten.

− Politiet vil samarbeide med Forsvaret for å sikre en best mulig beredskap rundt samfunnskritiske objekter innen petroleumssektoren. Det vil blant annet innføres økt patruljering og styrket vakthold flere steder, avslutter Vangen.

Powered by Labrador CMS