Det skraverte området viser der det kan gå ras. Det prikkete området viser der massene kan havne. Det er utarbeidet et sonekart som viser at store deler av bebyggelsen på Kjellstad befinner seg i denne sonen. Sonen har fareklasse middels (lav – middels – høy) og risikoklasse 4 (av 5).
Det skraverte området viser der det kan gå ras. Det prikkete området viser der massene kan havne. Det er utarbeidet et sonekart som viser at store deler av bebyggelsen på Kjellstad befinner seg i denne sonen. Sonen har fareklasse middels (lav – middels – høy) og risikoklasse 4 (av 5).

Oppdaget kvikkleire under boligområde: - Kan gå ras

I forbindelse med planene om bygging av omsorgsboliger i Kjellstadveien 13 er det påvist kvikkleire i forbindelse med grunnundersøkelser. - Vi tar dette svært alvorlig, uttaler kommunens beredskapssjef.

Publisert Sist oppdatert

LIER: Lier kommune skal ha et møte med geotekniker i NVE 28. oktober 2022 for å gå gjennom rapporten og se hva som må gjøres videre.

Deretter vil vi invitere til et informasjonsmøte med grunneiere og beboere. Dette vil trolig skje i midten av november, uttaler kommunen på sine hjemmesider.

Det blir sendt brev til grunneiere og beboere i området.

- Vi har forståelse for at dette skaper uro hos beboerne. Lier kommune og NVE tar dette svært alvorlig, sier Morten Egeberg, beredskapssjef i Lier kommune.

Utløses ofte av anleggsvirksomhet

Samtidig påpeker NVE at det ikke regnes som farlig å bo på kvikkleire.

NVE skriver følgende:

- Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire. Det må være helning i terrenget for at leira skal renne ut og bli et større skred. Det er først når kvikkleira overbelastes at den kan kollapse. Det er derfor veldig viktig å ikke overbelaste kvikkleire. Kvikkleireskred utløses ofte av anleggsvirksomhet som grave- og fyllingsarbeider. Det stilles strenge krav til de som bygger i kvikkleireområder. Kvikkleireskred kan også utløses av erosjon i elver og bekker.

Blant annet er det en kjent sak at store deler av Bragernes og Åssiden er bygget på kvikkleire. Det er foreløpig ikke kjent hva funnet for å si for planene om bygging av omsorgsboligene i Lier.

Powered by Labrador CMS