Oppgradert undergang åpner 17. mai

Grytidlig 17. mai morgen åpner den nye og forlengede fotgjengerundergangen mellom Grønland og Strømsø sentrum– og Bane NORs sporkabalen for nytt dobbeltspor til Vestfold er nærmere løsning.

Publisert Sist oppdatert

GRØNLAND: Den mye brukte fotgjengerundergangen mellom busstasjonen på Strømsø og Grønland har vært stengt i snart et år. De myke trafikanter har måttet navigere seg over en midlertidig gangbru i sikksakk over jernbanesporene. Til noens besvær og høylytte protester.

Fra tre til seks spor

Sommeren 2025 vil det gå seks spor over Grønlandskulverten. Undergangen er forlenget slik at det på toppen/taket av undergangen skal bli mulig å legge disse seks sporene. Men cirka 100 meter vest for undergangen vil dette bli redusert til fem spor:

Dobbeltspor til Gulskogen/Sørlandsbanen, nytt dobbeltspor til Vestfold og et spor til Sundland/togparkering. Denne løsningen som etterhvert kommer, vil fjerne en flaskehals i trafikkavviklingen og gi bedre kapasitet og regularitet.

I tillegg vil denne løsningen være en viktig brikke i oppryddingen av den tidligere sporjungelen på sørsiden av Grønland og frigjøringen av arealer til byutvikling og friarealer.

Grafitti-galleri

Undergangen er blitt forlenget med 18 meter vestover mot Grønland for å gi plass til de nye sporene. På sørsiden mot Strømsø er den forlenget med syv meter for å gi plass til jernbanens fremtidige spor og øvrige infrastruktur som f.eks. kabler. Det har vært et svært omfattende arbeide med å rive opp, forskale og støpe forlenget undergang. Det er også lagt nye rør for oppvarming av veidekket.


I vinter og utover våren er undergangen tilbakeført all sin prakt med bl.a. steinforblending. Når undergangen åpnes grytidlig 17. mai om morgenen vil det fortsatt gjenstå noen detaljer i prosjektet, men dette kan gjøres senere uten å hindre gjennomgangen.

I den opprinnelige undergangen har lokale og andre grafittikunstnere prydet veggene som har fått en hard medfart i anleggsprosessen.

Det er kommet innspill om å invitere gatekunstnere til å pryde veggene på nytt og det er gitt grønt lys for det. Dette kan komme i nær fremtid, kanskje allerede tidlig i juni i år.

Drammen-Sundland v2.0

Det er lagt opp til at den midlertidige sikksakk-gangbroen skal demonteres i løpet av kort tid, trolig i løpet av mai. I første omgang fjernes gangveiene opp til toppen av gangveien. Den delen som går over sporene vil bli tatt ned i juni når det er en togfri periode.

Når den midlertidige gangbrua er borte kan Bane NOR omgjøre dette området til anleggsplass for nye spor inn til Skamarken og Drammen stasjon. Pluss at området har en strategisk god plassering som riggplass for ombygging av sporene vestover, inkludert til kulverten for dobbeltsporet til Vestfold.

I neste etappe vil sporene vestover fra Grønland til Sundland og Gulskogen bli lagt om fra dagens trase til sør for kulverten og gå på lokket/taket til den nye Vestfoldbanen. Arbeidet med denne omleggingen er påbegynt og sviller, skinner, veksler og master for kjøreledninger er allerede på plass.


SE FLERE BILDER:

Powered by Labrador CMS