Pengedryss til lokale lag og foreninger

14,5 millioner kroner fordeles på 364 prosjekter i regi av organisasjoner på Østlandet til gode tiltak for barn og unge. 16 mottakere er tildelt støtte i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Sparebankstiftelsen DNB mottok 763 søknader om støtte på opptil 50.000 kroner innen fristen 1. desember 2022. Nå innvilges 364 av søknadene. Det tilsvarer 44 prosent av antall søknader.

Søknader om støtte på opptil 50.000 kroner har raskere behandlingstid hos stiftelsen, og får derfor svar nå. De øvrige søknadene som ble sendt innen 1. desember får svar i slutten av mars.

Tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, de tidligere fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker.

Stiftelsen støtter aktiviteter for barn og unge innen formålene kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

Det gis støtte til blant annet musikkinstrumenter, utlånsutstyr, verkstedaktiviteter, trenerkurs, kajakker, naturlekeplass og stupebrett.

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og lag på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge. Neste søknadsfrist er 1. april.

Her ser du hvem som fikk støtte i Drammen kommune:

Powered by Labrador CMS