ENSTEMMIG VEDTATT: - Dette er jeg som ordfører på vegne av hele kommunestyret veldig glad for, sa ordfører Kjell Arne Hermansen om vedtaket.
ENSTEMMIG VEDTATT: - Dette er jeg som ordfører på vegne av hele kommunestyret veldig glad for, sa ordfører Kjell Arne Hermansen om vedtaket.

Bevilget tre millioner til trengende før jul

Tverrpolitisk enighet om ekstra håndstrekning til byens vanskeligstilte.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: I forbindelse med behandlingen av 2. tertialrapport og kommunedirektørens forslag til korrigeringer i driftsbudsjett lanserte både Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet hver sine forslag til millionstøtte til byens veldedige organisasjoner.

Felles for de alle var intensjonen om å avhjelpe et åpenbart behov for byens vanskeligstilte i en krevende periode, men innretningen var noe ulik. Mens Ap og Høyre var mest opptatt av å fordele pengene til byens veldedige organisasjoner som jobber med ulike tiltak, ville Senterpartiet øremerke pengene til matutdeling. Som Senterpartiets Simon Nordanger sa det:

- Det er behovet for mat som er størst for de det gjelder, ikke juletrefest

Etter er noen avholdte gruppemøter for å se om kommunestyret kunne finne frem til et akseptabelt kompromiss på tvers av partiene, endte et samlet kommunestyre opp med å stemme frem følgende basert på Ap's forslag:

Det bevilges tre millioner kroner fra disposisjonsfondet til Frelsesarmeen, Evas Matkasse, Kirkens Bymisjon, Blåkors, Drammen Sanitetsforening og Røde Kors for bidrag til støttetiltak for utsatte grupper i Drammen frem mot jul.

- Det er kommet mange fine ord rundt det at vi trenger å støtte de som har det ekstra utfordrende inn mot jul, og jeg tror det er lurt at vi gjør det nå sånn at man har god tid til å planlegge. Jeg er glad for at partiene greier å finne et felles multiplum på det, sa ordfører Kjell Arne Hermansen.

Et forslag fra SV om 100.000 kroner til overnattingsfasiliteter for byens tiggere ble imidlertid nedstemt.

Powered by Labrador CMS