MENINGER: Frank Sve
Samferdselspolitisk talsmann, FrP

Bilistene skal piskes på plass

MENINGER: Miljødirektoratet har lagt frem en rapport der det varslers behov for «fysiske pisk-virkemidler» mot bilistene. 86 prosent av persontransport er med bil. Dette er forslag for å hindre folk i å bevege seg.

Blant forslagene er færre parkeringsplasser, lavere fart på motorveier og «omdisponering» av bilvei til fortau, sykkelvei eller kollektivfelt.

Selvsagt blir det mindre biltrafikk om veien fjernes. Dette føyer seg inn i et system der regjeringen vil piske folk på plass med symbolske klimatiltak. Ap og Sp har allerede varslet at de vil bygge nye motorveier med to felt, istedenfor fire. Regjeringen må stoppe sin kamp mot bilen.

Det må bli slutt på at symbolske klimatiltak med minimal effekt trumfer alle andre hensyn.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet en rekke symbolske klimatiltak i Nasjonal Transportplan, og opprettholder et urealistisk nullvektsmål for bilisme. Når befolkningen øker, øker også folks transportbehov. Regjeringen må snart forstå at Norge er et langstrakt land der folk har behov for bilen i hverdagen.

Denne typen forslag viser viktigheten av at FrP får en hånd på rattet, så vi igjen kan begynne å folks behov foran symbolske klimatiltak.

En stadig større andel av bilparken er el- og nullutslippsbiler. Kampen mot bilen handler derfor ikke om miljø- eller klimautslipp, men et irrasjonelt hat mot den friheten bilen representerer for vanlige folk.

Arbeiderpartiet har etter dårlige meningsmålinger lansert sin kriseplan, der et av vedtakene er at Ap skal «løse folks problemer». Dessverre ser Arbeiderpartiet bare ut til å skape enda flere problemer for norske bilister.

Av
Frank Sve, samferdselspolitisk talsmann, FrP

Powered by Labrador CMS