MENINGER: Herman Ekle Lund (V), Lina Strandbråten (AP), Cathrin Janøy (MDG)

Skisse fra planforslaget til Gulskogen.

Blir innbyggerne på Gulskogen lurt?

MENINGER: Kommunedelplan for Gulskogen Nord er en av de største planene Drammen kommune har behandlet noensinne, med ambisjoner for utbygging over ca 600 000 kvadratmeter mellom Drammenselva i nord, Pølsesvingen/Sundhauggata i øst, jernbanen i sør og Rødgata i vest. Den størrelsen krever at vi har tunga rett i munnen slik at utviklingen blir til innbyggernes beste!

Egentlig skulle vi politikere før vi tar sommerferie nå bare bekrefte en veldig positiv utvikling: 07. mai valgte kommunestyret nemlig, etter lang tids press fra våre partier, resten av opposisjonen og et stort antall aktører på Gulskogen, å utsette sluttbehandlingen av kommunedelplanen i seks måneder for å gjennomføre en ny medvirkningsprosess. Grunnen for dette var at medvirkningen som skulle sikre at innbyggerne på Gulskogen fikk komme med innspill for utviklingen av området, ikke var gjennomført som den skulle.

Flott: Nå skulle alle som vil engasjere seg for Gulskogens fremtid endelig få en god og reell mulighet til dette, før planen skrives i stein!

I formannskapet 11. juni skulle vi bare bekrefte hvordan denne medvirkningsprosessen skulle gjennomføres. Det som imidlertid ble uklart i saken vi skulle behandle var om det bare var småting som kunne endre – eller om man også skulle se på selve kartet over området.

Hvorfor er dette så viktig? Plankartet, med tilhørende arealformål, bestemmelser og beskrivelse, er det som faktisk sier hva som kan ligge hvor i en plan. Og noen av de viktigste innvendingene fra innbyggerne i denne saken har dreid seg om nettopp dette. Skal Axel Andersen flytte, skal det tilrettelegges for flere idrettsanlegg, utvidelse av barne- og ungdomsskolen, og flere grønne friområder og sosiale møteplasser?

Derfor foreslo V, AP og MDG, helt enkelt, i formannskapsmøtet å bare stadfeste at dette også blir en del av diskusjonen. Ikke særlig radikalt.

Vi prøver altså ikke å konkludere verken hva man ønsker politisk eller hva medvirkningen vil vise. Men om ikke selve kartet er opp til diskusjon så blir dette kun en pynte-prosess uten reelle muligheter for endringer.

Forslaget vårt ble dessverre nedstemt – og verken Høyre, Frp, Pensjonistpartiet eller SV kunne svare på om deres forslag faktisk åpnet for å diskutere alle sidene ved saken. Det var ulne svar å få, og man må derfor undres hva som ligger bak dette. Er det hensyn til utbyggere og grunneiere, er de egentlig fornøyd med saken slik den foreligger, eller ønsker man rett og slett ikke skikkelig medvirkning?

Skal nærutvalget og de andre involverte aktørene lokalt klare å skape engasjement for den kommende medvirkningsprosessen, så er de helt avhengige av å vite sikkert at innspill om kartet faktisk vil bli vurdert seriøst.

Hvis innbyggerne på Gulskogen derimot er i tvil om det er noe poeng å komme med innspill om kartet, så er sjansen svært stor for at mange ikke gidder å delta i et “supperåd” som bare gjennomføres for at man skal kunne krysse av på at medvirkning er gjennomført.

Posisjonen og SV må nå forklare hva de mener. Enten så ønsker man reell medvirkning eller ikke. Det de nå legger opp til er kun en “skinnprosess” som fratar innbyggerne på Gulskogen muligheten for reell medvirkning. Dette må vi få en avklaring på i siste kommunestyremøte før sommeren 17./18. juni, før prosessen skal kjøres i gang:

Er kartet over Gulskogen Nord faktisk åpent for nye innspill – ja eller nei?

Av
Herman Ekle Lund (V), Lina Strandbråten (AP), Cathrin Janøy (MDG)

Powered by Labrador CMS