MENINGER: Njål Vigleik Grene-Johsen, Kathy Lie, Tony Burner (SV)

Dårligere busstilbud handler om byvekstpakke, ikke fylkestilhørighet!

MENINGER: Kutt i kollektivtilbudet. Det var neppe det de så for seg, Høyre og de andre partiene i posisjon i fylket. Vi i SV har forståelse for at det er tøft å være del av flertallet når man må kutte i tjenestetilbudet, men for å få sympati må man nesten snakke sant.

Det har nesten blitt en sannhet for Høyre at fylkesoppløsninga av Viken er skyld i behovet for en strammere livreim. Dette er en historiefortelling som ikke blir sann bare fordi man gjentar den. De direkte kostnadene for fylkesoppløsning er dekka av staten, og finansiering av fylkeskommuner gjør det trangt over hele linja. At Buskerud ikke lengre har Røyken og Hurum forklarer ikke behovet for kutt, for kollektivtilbudet i vårt område er holdt oppe gjennom særskilt finansiering år for år, da antall reisende falt under pandemien.

Kun en kraftig, rødgrønn prioritering har altså holdt kollektivtilbudet i Buskerud på det nivået vi har i dag.

Elefanten i rommet er byvekstpakke. Det er forståelig at en høyreposisjon i fylket og i Drammen ikke ønsker å forholde seg til den, all den tid de har ført velgere bak lyset med løfter om mulighet for byvekstavtaler uten bompenger (brukerfinansiering). Det er en uredelig kommunikasjon med velgerne siden regjeringer, ledet av både Høyre og Arbeiderpartiet, aldri har åpna for byvekstavtaler uten noe brukerfinansiering.

Allikevel fortsetter man fra Høyres side å kategorisk avfeie byvekstavtale med brukerfinansiering til tross for at alle andre byer har måttet forholde seg til spillereglene. Det eneste man får dersom man ikke inngår byvekstavtale med brukerfinansiering, er mindre penger til sykkelveier, mindre penger til grønn mobilitet, mindre lokale midler til forbedra samferdsel generelt og mindre satsing på kollektivtilbud.

For la oss si det som det er: Det er nettopp bypakkefinansieringa som gjør at Ruter er i en annen situasjon enn Brakar, og ikke at Akershus har så mye mer fylkeskommunale midler å bruke på transport enn Buskerud har. Snakk sant, slutt å skyld på Viken og la oss jobbe sammen for å sikre kollektivtilbudet til innbyggerne våre.

Da må vi ta inn over oss at en byvekstpakke i Drammen er nødvendig og fornuftig, og at brukerfinansiering er en betingelse for å få til en slik avtale med staten.

Av
Njål Vigleik Grene-Johsen (gruppeleder Buskerud SV), Kathy Lie (stortingsrepresentant SV) og Tony Burner (gruppeleder Drammen SV)

Powered by Labrador CMS