VIL INN I RÅDHUSET: F.v. Jannicke Bakke-Olsen, Ståle Størensen, Haydar Øzbahl, Kristel Helene Brandser og Ida Marie Brown.
VIL INN I RÅDHUSET: F.v. Jannicke Bakke-Olsen, Ståle Størensen, Haydar Øzbahl, Kristel Helene Brandser og Ida Marie Brown.

Den nye bylista lanserte seg selv:
- Et alternativ til kaoset i Drammen

- Vi er mer opptatt av sunn fornuft enn partipolitisk ideologi, forteller listetoppene i «Folk i Drammen». Som ifølge dem selv ikke er et parti, men en liste hvor personstemmene avgjør hvem som kan få makt i kommunestyret.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: - Vi har en ambisjon om å få inn to representanter i kommunestyret etter valget, fortalte initiativtager Ståle Sørensen på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Her presenterte fem av de tolv listetoppene som hittil er kjent i partiet, «ti politiske bud» de har nedfelt som konsensussaker og som utgjør et slags partiprogram. Alt utover dette, kan de være rykende uenige om. Derfor vil de oppfordre velgerne til å stemme på den personen på lista de har mest til overs for. Et eksempel på det kan være Åskollen ungdomsskole. Her er de ikke enige seg imellom, og derfor finner du heller ikke saken på valgprogrammet.

- Vi synes det er en demokratisk måte å gjøre det på istedenfor å stemme på et parti hvor man kanskje ikke helt vet hva man får, sier Sørensen, varaordføreren som i dag sitter som uavhengig i kommunestyret og formannskapet.

Ingen av listetoppene har kumulerte plasser, ei heller Sørensen. Det betyr at at velgerne har full råderett over hvem som havner på topp etter valget og eventuelt blir gruppeleder.

PRESSEKONFERANSE: Folk i Drammen inviterte pressen til Jonas B. Gundersen tirsdag kveld.
PRESSEKONFERANSE: Folk i Drammen inviterte pressen til Jonas B. Gundersen tirsdag kveld.

- Ikke en Åskollen-liste

Med seg har han Haydar Øzbahl, rektor og vararepresentant for MDG i dagens kommunestyre. Han har også fartstid i bylista og Ap, og har gjort det klart at han vil melde seg ut av MDG når inneværende periode er over.

- Vi er mer opptatt av sunn fornuft og enn partipolitisk ideologi, svarte Øzbahl på spørsmål om hvor i det politiske landskapet de selv vil plassere lista fra høyre til venstre.

- Vi synes dagens posisjonen er tafatte og lite visjonære, og opplever at opposisjonen stort sett rir på medgangsbølgen nasjonalt. Vi vil være et bra alternativ til kaoset som har preget Drammen, sa Øzbahl.

På spørsmål fra DRM24 om dette i realiteten er en aksjonsliste for Åskollen-interesser, hvor både Ståle Sørensen og Haydar Øzbahl er bosatt og er ombudsmenn, er svaret negativt. Ihvertfall skal over halvparten av underskriftene de trengte, være samlet fra andre steder i Drammen.

Tidligere Venstre-politiker Ida Marie Brown deltok også på møtet, og fortalte at hun synes lista til Sørensen var en fristende måte å gjøre politisk comeback på. Generelt sett er det mye Ap, Venstre- og MDG-politikk å finne igjen i partiets synspunkter, og det er nok også blant disse partiene man i hovedsak vil kjempe om velgerne med.

COMEBACK: Ida Marie Brown gjør comeback i lokalpolitikken.
COMEBACK: Ida Marie Brown gjør comeback i lokalpolitikken.

- Samarbeider der vi får gjennomslag

Om Folk i Drammen skal ha håp om å få innflytelse etter valget, må de imidlertid sanke langt flere stemmer enn de 300 underskriftene de måtte ha for å få godkjent valglista. Da må de vinne tilliten til tusenvis av drammensere, og noe stort valgkampapparat og midler til rådighet er det dårlig med.

- Vi vil spille på nettverk og relasjoner og bruke sosiale medier flittig. Jeg har drevet valgkamp nesten på kronerulling før og fått 8,6% oppslutning med MDG. Det er mange måter å drive valgkamp på, sier Sørensen.

De vil imidlertid ikke spå hvem de kan komme til å samarbeide med eller ikke i en eventuell flertallsposisjon, og holder alle muligheter åpne. Det viktigste er gjennomslag for politikken.

Med slagordet «ingen slagord, bare gode løsninger» har lista planer om å være synlige i Drammen i valgkampen, men konkrete valgkampsaker er det dårlig med. Sørensen legger imidlertid ikke skjul på at miljø og klima vil være sentralt. Her er også det eneste punktet hvor partiet stiller et ufravikelig krav til seg selv og eventuelle forhandlingsparter.

- Vi skal si et absolutt nei til bygging på aktiv jordbruksmark, og jobbe for en juridisk bindende markagrense, kan man lese på punkt én i partiprogrammet
.

Lista har også nedfelt at de vil forsterke den vedtatte og mye omtalte sykkelplanen i Drammen til to milliarder kroner, og utelukker ikke å ville bruke enda mer penger på det.

Her er listas 10 politiske bud:

1) Vi skal si et absolutt nei til bygging på aktiv jordbruksmark,

og jobbe for en juridisk bindende markagrense.

2) Vi skal overholde klimaforpliktelsene og gjennomføre den vedtattekommunale klimaplanen.

3) Vi skal satse på Drammen som kommunesenter og sikre at

Drammen har vekst og utvikling, at det er liv i sentrum og gode forhold for næringsdrivende, at kommunen og byen vokser innenfra og ut.

4) Vi skal redusere byråkrati, sikre lokalt næringsliv og arbeidsplasser gjennom aktiv tilrettelegging, dialog og gode reguleringer. Vi skal utnytte bedre de ressursene som ligger i det flerkulturelle Drammen i forhold til næringsliv og kultur.

5) Vi vil bidra til at kommune og stat bygger nødvendig infrastruktur slik at byen kan vokse og utvikle seg. For eksempel:

Bidra til å lede trafikken utenom sentrumsområdene

Legge til rette med kollektivtraseer og bedre forhold for gående og syklende

Dersom slike prosjekter ikke kan fullfinansieres av fylket eller stat,som veieier, vil vi inngå en dialog om brukerbetaling som i minst muliggrad belaster innbyggerne i Drammen kommune.

6) Vi skal gjennomføre og forsterke den vedtatte sykkelplanen.

7) Vi skal føre en ansvarlig økonomisk politikk hvor inntekter og utgifter står i relasjon.

8) Vi skal følge vedtatte verneplaner for eldre bebyggelse og sikre historiske Drammen. Byutvikling skal skje ved å sikre byens historie og samtidig legge til rette for fremtidig bygging og utvikling.

9) Vi skal satse på kulturlivet. Kommunen skal føre en aktiv politikk for byens kulturliv, idrett og frivillighet.

10) Drammen går inn i en eldrebølge som innebærer at vi må satsesterkt på eldreomsorg fremover. Samtidig må Drammenskolen få merressurser til å skape en trygg ramme rundt barns oppvekst og utdanning.

KLAR FOR VALGKAMP: Ståle Sørensen forteller at han håper velgerne setter pris på alternativet. Skulle ikke lista få stemmer nok til mandater i kommunestyret, forblir det trolig med forsøket. I motsatt fall kan lista etablere seg på sikt i Drammen.
KLAR FOR VALGKAMP: Ståle Sørensen forteller at han håper velgerne setter pris på alternativet. Skulle ikke lista få stemmer nok til mandater i kommunestyret, forblir det trolig med forsøket. I motsatt fall kan lista etablere seg på sikt i Drammen.
Powered by Labrador CMS