DE SEKS MEKTIGSTE: F.v. Billy Taranger (Krf), Lavrans Kierulf (Frp), Victoria Fevik (H), Knut Gjerde (Frp) og Andreas Muri (H), leder hvert sitt hovedutvalg. I midten ordfører Kjell Arne Hermansen.
DE SEKS MEKTIGSTE: F.v. Billy Taranger (Krf), Lavrans Kierulf (Frp), Victoria Fevik (H), Knut Gjerde (Frp) og Andreas Muri (H), leder hvert sitt hovedutvalg. I midten ordfører Kjell Arne Hermansen.

Disse politikerne sitter i formannskap og hovedutvalg

Nå som det nye kommunestyret er konstituert, er det også klart hvilke av de folkevalgte som har fått ulike roller og posisjoner i de ulike utvalgene.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Posisjonene er nå fordelt, og det er klart at Høyres Victoria Cavallini Fevik og Andreas Muri leder henholdsvis utvalgene for Oppvekst og Utdanning samt Helse, sosial og omsorg, mens Fremskrittspartiets Lavrans Kierulf og Knut Gjerde leder henholdsvis tvalgene for Kultur, idrett, frivillighet og bymiljø, samt Tekniske tjenester. Krf's Billy Tarangler leder hovedutvalget for Arbeid, aktivitet og inkludering.

Opposisjonens Eivind Knudsen (Ap) fortsetter som leder av kontrollutvalget.

Her er hele listen:

Formannskapet

 • Kjell Arne Hermansen (H), ordfører
 • Ulf Erik Knudsen (Frp), varaordfører
 • Kristin Surlien (H)
 • Tor Tveter (H)
 • Ana Maria Silva-Harper (H)
 • Kristin Gjerde (Frp)
 • Hilde Hovengen (Frp)
 • Randi Eng (Pp)
 • Monica Myrvold Berg (Ap)
 • Lina Strandbråten (Ap)
 • Øyvind Hvidtsten-Hansen (Ap)
 • Gard Hofsvang (Ap)
 • Tony Burner (SV)
 • Herman Ekle Lund (V)
 • Cathrin Janøy (MDG)

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning:

 • Victoria Cavallini Fevik (H), leder
 • Turid Solberg Thomassen (KrF), nestleder
 • Jørn Andreassen (H)
 • Frode Falk (H)
 • Kristin Gjerde (Frp)
 • Terje Norman Jørgensen (Frp)
 • Rutkay Sabri (Ap)
 • Emilie Sveva (Ap)
 • Ida Elise Kortvedt Solbakken (SV)
 • Amrit Pernille Kaur Sandhu (Rødt)
 • Sajid Mukthar (Sentrum)

Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg:

 • Andreas Muri (H), leder
 • Vibeke Rygh (Frp), nestleder
 • Luciana Soares Rodrigues (H)
 • Odd-André K. Karlsen (H)
 • Joachim Bekkevold Hansen (Frp)
 • Karianne Lund Gulbrandsen (Pp)
 • Mads Hilden (Ap)
 • Savannah Svebak Bøhn (Ap)
 • David Fernandes-Garcia (Ap)
 • Tanja Vatnås (Sp)
 • Kari Palm (MDG)

Hovedutvalget for kultur, idrett, frivillighet og bymiljø:

 • Lavrans Kierulf (Frp), leder
 • Fred Løwe (H), nestleder
 • Roger Thomas Volden (H)
 • Linda-Merethe Granlund (H)
 • Rikke Louise Pedersen (FRP)
 • Gudrun Vassbø Skalstad (KRF)
 • Sølvi Brandt Bestvold (AP)
 • Arif Erkök (AP)
 • Emilie Ovnerud (V)
 • Trond Eivin Sydtskov (INP)
 • Jonn Gunnar Lislelid (SP)

Hovedutvalget for tekniske tjenester:

 • Knut Gjerde (Frp), leder
 • Tor Tveter (H), nestleder
 • Stephanie Uggerud Haugerud (H)
 • Ida Tennebø (H)
 • Kristin Gjerde (Frp)
 • Andreas Fevang (KrF)
 • Thor Sigurd Syvaldsen (Ap)
 • Hilde Klæboe (Ap)
 • Rune Fortun (V)
 • Isabell Sjøgren (Rødt)
 • Lars Krogsund (INP)

Hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering:

 • Billy Taranger (KrF), leder
 • Jon E. Helgheim (Frp), nestleder
 • Ana Maria Silva-Harper (H)
 • Fatih Yakici (H)
 • Frida Nordbæk Bostrøm (H)
 • Hanne Camilla Bang Alm (Frp)
 • Geir Kato Blom (Pp)
 • Aisha Ahmed (Ap)
 • Elin Kjeksrud (Ap)
 • Sahar Madahian (SV)
 • Jørgen Harboe Wilhelmsen (Rødt)
 • Lars Stenberg (INP)
 • Simon S. Nordanger (Senterpartiet)

Kontrollutvalget:

 • Eivind Knudsen (Ap), leder
 • Anne Lise Lervåg (SV), nestleder
 • Anita Nesse Røisli (MDG)
 • Inge Høyen (Sp)
 • Tove Paule (H)
 • Knut Myrvold (Frp)
 • Arne Pedersen (KrF)
Powered by Labrador CMS