Drammen er ingen vinner

Publisert

KOMMENTAR: «Drammen den store vinneren» (AP's stortingsrpresentant Lise Christoffersen). «Pengedryss over Drammen» ( 1. side oppslag i DT).

Ja, dette er uttalelser og oppslag som er kommet etter at Regjeringen tirsdag la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Ingen av utsagnene er imidlertid dekkende for situasjonen i Drammen. Det er ikke feil at Drammen får mer penger i overføringer på grunn av et nytt, og kanskje mer rettferdig inntektssystem, for hele kommune-Norge. Kort sagt må de rikeste kommunene overføre mer av sitt overskudd til de fattige kommunene, de kommunene i landet med lavest inntektsnivå. Blant disse kommunene er altså Drammen.

Vi har lenge hørt at Drammen skal være best og størst i Norge på en rekke områder. De faktiske forholdene er at Drammen er blant den fattigste delen av kommunene i Norge. Drammen er blant kommunene i Norge med lavere inntekter enn gjennomsnittet ellers i Norge. Drammen ligger, blant annet, under gjennomsnittet i landet når det gjelder skatteinntekter.

Hvordan kan man da få seg til å hevde og skrive at Drammen er en vinner eller at det er pengedryss over Drammen?

De økte inntektene som nå blir Drammen tildelt, kommer altså ikke av at det går strålende i Drammen, men av at regjeringen innfører et nytt inntektssystem. Det kommer altså ikke en krone mer i økte i rene bevilgninger fra regjeringen til Drammen. De økte overføringene til Drammen kommer blant annet av at det går godt i Oslo og i Bærum. Disse kommunene protesterer selvfølgelig sterkt på forslaget til det nye inntektssystemet.

Ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen har jobbet hardt for å få til en ny fordelingsnøkkel av penger i kommuneNorge, og han er selvfølgelig glad for det som kom i revidert nasjonalbudsjett.

Han er imidlertid klar i sine uttalelser om at de økte overføringene til Drammen «bare fjerner kniven litt fra halsen», og han understreker videre at Drammen fortsatt kommer til å være en lavinntektskommune og at de økte overføringene, som kommer på grunn av det nye inntektssystemet, ikke betyr stans i de utredningene som pågår for å kutte i Drammen kommunes budsjetter.

Det er helt greit at både regjeringspolitikere og aviser forsøker å finne positive saker å fremheve, men for innbyggerne i Drammen er kommunens økonomiske situasjon så alvorlig at det er mer redelig å fokusere på hvordan kommunen skal få større selvstendige inntekter, slik at vi kan komme oss, fra å være en del av de fattigste kommunene i landet, til å bli en del av de rike kommunene. For det er vel det vi alle ønsker.

Hvordan skal Drammen få flere arbeidsplasser, et blomstrende næringsliv og få flere innbyggere slik at skatteinntektene kan bli høyere? Å forsøke å gjemme bort dette bak et nytt statlige inntektssystem for kommunene, er etter min mening å gjøre som strutsen, nemlig å stikke hodet i sanden.

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett løser for eksempel overhodet ikke de kuttene som Buskerud fylkeskommunen har varslet når det gjelder kutt i bussavganger og kollektivtrafikk i Drammen og Buskerud.

Ikke en krone ekstra blir bevilget fra regjeringen for å avhjelpe disse dramatiske kuttene. For meg er det uforståelig at slikt kan kalles «seier» eller «pengedryss over Drammen».

Powered by Labrador CMS